Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 10, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Chúng tôi xin chúc tất cả những người mẹ MCPS có một Ngày Dành cho Mẹ rất hạnh phúc. Cám ơn quý vị cho tất cả những gì quý vị làm.

Vào Ngày thứ Tư 6 tháng 5, Thống đốc Larry Hogan và Giám đốc Trường Học Tiểu bang Karen Salmon tuyên bố rằng tất cả các trường công lập Maryland sẽ đóng cửa cho niên học 2019-2020 còn lại. Mặc dù các trường học của chúng tôi sẽ tiếp tục đóng cửa, việc học trực tuyến tại MCPS sẽ tiếp tục cho đến Ngày 15 tháng 6, ngày học cuối cùng của trường chúng tôi.

Kế hoạch Phục hồi Giáo dục của Maryland tuyên bố, "Đại dịch COVID-19 đã thay đổi phong cảnh của giáo dục một cách đáng kể hơn bất kỳ hiện tượng nào khác trong lịch sử hệ thống trường học của chúng tôi. Một sự kiện với tầm quan trọng này chắc chắn sẽ tác động đến cách chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục cho các học sinh. Đây là hy vọng chân thành nhất của chúng tôi là các học sinh và nhân viên sẽ có thể trở lại các trường dưới một hình thức nào đó trong những tháng tới. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng nó sẽ khác biệt đáng kể so với những gì chúng tôi luôn biết về trường học. Sự mất mát của các hành động tương tác trực tiếp, sự hợp tác và những buổi lễ mừng là khó khăn đối với các học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi. Trường học là trung tâm của quận và cộng đồng chúng ta. Xin lưu ý rằng ngoài việc học tập của học sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu về thể chất, xã hội tình cảm và tâm lý của các học sinh.

Trong khi đã có nhiều thay đổi, một số vẫn giữ nguyên. Các học sinh và nhân viên tuyệt vời của chúng tôi tiếp tục làm gương mẫu về tầm quan trọng của lòng tốt và sự trắc ẩn, và đang sử dụng sự sáng tạo và niềm đam mê để tham gia và kết nối ở mức độ sâu sắc hơn. Học sinh và nhân viên đang được công nhận tại địa phương và quốc gia cho những nỗ lực của họ— các giáo viên như Michael Doggett, người vừa thắng được giải thưởng $30,000 từ  Box Tops for Education và Chance the Rapper. Cảm ơn, ông Doggett, và tất cả các giáo viên và nhân viên MCPS cho tất cả những gì quý vị đang làm để hỗ trợ các học sinh.

Dưới đây là một số cập nhật quan trọng, bao gồm thông tin về Giai đoạn III của việc học trực tuyến tại MCPS, lễ tốt nghiệp khởi đầu và kế hoạch phục hồi của quận. Chúng tôi nhận thức là nhân viên, học sinh và gia đình rất mong muốn được quay trở lại trường học để lấy và trả lại các vật liệu. Ưu tiên chính của chúng tôi là duy trì các thực tập an toàn trong thời gian này, đặc biệt là các giới hạn về sức khỏe cộng đồng vẫn còn áp dụng. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch để hoàn thành tất cả các hoạt động kết thúc cuối năm và các chi tiết sẽ được chia sẻ với mỗi cộng đồng trường học trong những tuần tới.

Xin quý vị tiếp tục giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi tán thưởng sự hỗ trợ và kiên nhẫn liên tục của quý vị khi chúng tôi tiếp tục thích ứng với những hoàn cảnh chuyển biến này.

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcGiai Đoạn III của Việc Học Trực Tuyến tại MCPS

Chúng tôi sẽ chuyển sang Giai đoạn III của việc học trực tuyến vào Ngày 18 tháng 5. Trọng tâm chính của chúng tôi trong giai đoạn tiếp theo này sẽ là tiếp tục cung cấp hướng dẫn mới cho tất cả học sinh và hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc xã hội của các em khi năm học kết thúc. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với tất cả các nhóm liên quan (hiệp hội nhân viên, nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng) để phát triển kế hoạch phục hồi và quay trở lại trường của chúng tôi. Thông tin thêm về Giai đoạn III sẽ được chia sẻ trong những ngày tới.


Dịch Vụ Các Bữa Ăn

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn sáng, bữa trưa và bữa tối cho học sinh bốn ngày một tuần tại hơn 50 địa điểm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Trung tâm Thực phẩm Manna và Women Who Care Ministries để cung cấp các bao bữa ăn cuối tuần cho các gia đình. Thêm chi tiết có tại đây. Ngoài ra, Hội đồng Thực phẩm Quận Montgomery đã tạo ra một bản đồ tương tác của những nhà cung cấp hỗ trợ thực phẩm và các nơi hỗ trợ đăng ký cho các lợi ích tại Quận Montgomery. Điều này có thể được tìm theo vị trí, loại hỗ trợ thực phẩm, khả năng tiếp cận và nhiều tính năng đặc biệt khác. Tài nguyên này cung cấp cho các gia đình một cái nhìn nhanh chóng về tài nguyên địa phương trong khu vực của họ.


Chấm Điểm và Báo Cáo

Như một lời nhắc nhở, vào Ngày thứ Ba 12 tháng 5, Hội đồng Giáo dục sẽ thảo luận và quyết định hành động về kế hoạch chấm điểm và báo cáo cho các học sinh trung học. Kế hoạch sẽ đề cập việc tính điểm toàn thể học kỳ, Điểm Trung Bình (GPA), và cách thức điểm cuối cùng sẽ được báo cáo trên sổ học bạ. Cuộc họp, mà sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30 sáng, sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS và trên MCPS-TV. Yêu cầu quý vị xem cuộc thảo luận quan trọng này. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một cập nhật cho cộng đồng một khi Hội đồng thực hiện hành động cuối cùng.

MCPS đã phát triển một khung mẫu để xác định xem một học sinh có thể đạt điểm "Đậu" cho chu kỳ chấm điểm. Như một lời nhắc nhở, khung mẫu này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tham gia toàn thể của học sinh, và bao gồm nhiều tiêu chuẩn, như sự hoàn thành các bài tập, thể hiện việc học, tham gia với giáo viên theo nhiều cách và phán xét chuyên môn của giáo viên. Trong khung mẫu này, giáo viên sẽ tiếp tục sử dụng sổ điểm của họ như một công cụ để theo dõi các bài tập và cung cấp ý kiến phản hồi cho học sinh. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là các điểm được ghi trong cổng thông tin phụ huynh có thể trông khác với những gì phụ huynh/học sinh đã từng quen thuộc. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về các điểm trên cổng, yêu cầu liên lạc với trường con quý vị.

Báo Cáo Tạm Thời cho Học Sinh Trung Học
Khi chuyển sang khung mẫu Đậu/Chưa hoàn thành cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4, MCPS sẽ gửi báo cáo tạm thời cho các học sinh có nguy cơ không đậu môn học cho giai đoạn chấm điểm này dựa theotiêu chuẩn đã được thiết lập.

Các báo cáo tạm thời cho học sinh lớp 12 sẽ được gửi qua bưu điện trong tuần lễ Ngày 11 tháng 5 và các báo cáo tạm thời cho học sinh các Lớp 6-11 sẽ được gửi qua bưu điện vào tuần lễ Ngày 18 tháng 5.


Kế Hoạch Phục Hồi

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland đã phát hành kế hoạch phục hồi vào Ngày 6 tháng 5. Quý vị có thể xem bản báo cáo tại đây. Báo cáo của tiểu bang có nghĩa là cung cấp hướng dẫn cho các khu học chánh địa phương trong việc phát triển và thẩm định các lựa chọn để trở lại trường học trong bối cảnh chuyển biến của các điều kiện về sức khỏe cộng đồng. MCPS đang thực hiện kế hoạch phục hồi cụ thể của quận mà sẽ thiết kế một loạt các phương pháp linh hoạt để giải quyết các nhu cầu giáo dục và hoạt động của hệ thống trường học. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong vài tuần tới.


Chúc Mừng Lớp Tốt Nghiệp 2020 và Kế Hoạch cho Lễ Tốt Nghiệp

MCPS hãnh diện về Lớp 2020 và tất cả những gì các em đã hoàn thành trong năm nay. Gần đây, chúng tôi đã nghiên cứu các học sinh lớp 12 và gia đình về ý thích của họ cho các buổi lễ tốt nghiệp. Dựa vào ý kiến mà chúng tôi nhận được từ hơn 8,000 học sinh các phụ huynh, chúng tôi đã quyết định một phương cách hỗn hợp cho lễ tốt nghiệp. Vào đầu tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ tốt nghiệp phổ thông trực tuyến cho toàn thể Lớp 2020 và gia đình của các em. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi lễ mừng trực tiếp vào một ngày sau đó một khi các giới hạn về sức khỏe cộng đồng đối với các cuộc tụ họp lớn đã được hủy bỏ. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về lễ tốt nghiệp trực tuyến trong những ngày tới. Ngoài ra, từ Ngày 14 đến Ngày 22 tháng 5, chúng tôi sẽ chúc mừng các hoc sinh lớp 12 trên phương tiện truyền thông xã hội. Các học sinh được khuyến khích chia sẻ các phim video hoặc hình ảnh ngắn trên Twitter cho chúng tôi biết kế hoạch sau trung học của các em—liệu các em sẽ theo học đại học, tham gia một thương mại hay học việc, hay đi thẳng vào lực lượng lao động. Nhân viên, phụ huynh, người giám hộ và thành viên gia đình được khuyến khích chia sẻ thông điệp và lời chúc tốt đẹp nhất cho các học sinh lớp 12 thông qua video hay hình ảnh. Yêu cầu quý vị sử dụng hashtag #MCPSClassof2020. Nếu quý vị muốn gửi email một video hay hình ảnh, xin gửi đến pio@mcpsmd.org.


Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký vào Đại Học Trong Thời Gian COVID-19

MCPS sẽ trình bày một chương trình trò chuyện thông tin về việc hướng dẫn quy trình đăng ký vào đại học trong nạn COVID-19 vào ngày thứ Sáu 15 tháng 5. Chương trình, sẽ được đăng trên trang mạng MCPS, hướng đến các học sinh lớp 11 và gia đình các em. Khách sẽ bao gồm các thầy cố vấn trung học và các đại diện trường đại học. Các chủ đề sẽ bao gồm chấm điểm và báo cáo; SAT và ACT; bài kiểm tra Xếp Lớp Cao; các chủ đề thu nhận vào đại học khác và đăng ký. Trong khi chương trình sẽ được thâu hình trước, các học sinh lớp 11 và phụ huynh/người giám hộ được khuyến khích gửi câu hỏi mà họ muốn những người tham gia chương trình trả lời. Các câu hỏi có thể được nạp tại đây. Nếu quý vị có câu hỏi bằng tiếng Tây ban nha, yêu cầu nạp tại đây.

Chương trình sẽ được phát lại vào ngày thứ Hai và thứ Sáu lúc 8 giờ tối, trên đài 34 của Comcast, đài 36 của Verizon hay đài 89 của RCN. Khách thảo luận sẽ bao gồm: Wanda Canales, giám đốc về nhận học và tuyển mộ tại Washington Adventist University; Calvin Wise, giám đốc tuyển mộ tại Johns Hopkins University; James Massey, giám đốc văn phòng nhận học đại học bốn năm tại University of Maryland, College Park; Alphonso Garett, giám đốc về nhận học và tuyển mộ tại University of Maryland, Eastern Shore; và các đại diện từ MCPS.

Chương trình tiếng Tây ban nha sẽ được phát lại vào ngày thứ Hai và thứ Sáu lúc 6 giờ tối, trên đài 33 của Comcast Cable, đài 35 của Verizon hay đài 88 của RCN. Khách thảo luận sẽ bao gồm: Maria Garcia, thầy cố vấn ESOL với MCPS; Wanda Canales, giám đốc về nhận học và tuyển mộ tại Washington Adventist University; và Alexandra Gonzales, đại diện nhận học tại Montgomery College.


Important Online Resources: