Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: April 26, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính gởi Phụ huynh, Giám hộ, Học sinh và Thành viên Cộng đồng,

Khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu một tuần học trực tuyến khác tại MCPS, tôi tiếp tục ngạc nhiên trước sức mạnh, sự kiên cường và sáng tạo của các học sinh và nhân viên. Họ kiên trì vượt qua thời gian vô cùng thách thức này và cố gắng hết sức để dạy, học và thành lập các thói quen mới.

Tôi tự hào về những cách mà các học sinh chúng tôi tiến lên để hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ những người kém cỏi nhất trong cộng đồng chúng tôi. Các học sinh tài năng, sáng tạo và nhân ái của chúng tôi đã sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho các nhân viên y tế các nhân viên thiết yếu khác; thu thập các thực phẩm được đóng góp và tổ chức các buổi tiệc proms trên mạng; và dạy cho các học sinh nhỏ hơn các kỹ năng mới trên mạng.

Xin nhắc lại, chúng tôi hiện đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch Học tập Liên tục (học trực tuyến/giảng dạy cách biệt). Giai đoạn đầu tập trung vào việc giúp học sinh và nhân viên thoải mái với giảng dạy cách biệt và kết thúc Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3. Trong Giai đoạn II, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thêm giảng dạy mới và trực tiếp, và tiếp tục sự tham gia của học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc đáp ứng các mục tiêu học tập; thúc đẩy các học sinh tiếp cận các công cụ và tài nguyên; và cung cấp hỗ trợ học tập và cảm xúc xã hội mà các học sinh cần. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin với quý vị về chương trình giảng dạy tiểu học và trung học cho Giai đoạn II vào tuần tới.

Nếu chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau làm việc , hỗ trợ lẫn nhau và thi hành bổn phận của mình để giảm bớt mức độ nghiêm trọng COVID-19 đang gây thiệt hại cho cộng đồng chúng ta, tôi tin rằng chúng ta sẽ ra khỏi thời gian này như là một cá nhân và là một khu trường học mạnh và tốt hơn.

Yêu cầu quý vị dành vài phút để đọc các cập nhật quan trọng dưới đây. Các cập nhật này bao gồm một loạt các chủ đề, gồm chấm điểm và báo cáo, đăng ký trực tuyến cho học sinh MCPS mới, ngày cuối cùng đi học cho các học sinh lớp 12, và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe mới cho cả gia đình. Chúng tôi cũng muốn nhắc các gia đình là Ngày thứ Ba 28 tháng 4, 2020 sẽ là một ngày học tập cho các học sinh và giáo chức. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên truy cập trang mạng học tập trực tuyến để xem các cập nhật và các tài nguyên quan trọng.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcChấm Điểm và Báo Cáo

Như chúng tôi chia sẽ trong lá thơ cộng đồng Ngày 19 Tháng 4, MCPS sẽ không sử dụng hệ thống điểm chữ truyền thống cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4. Chúng tôi đang phát triển một khuôn mẫu chấm điểm và báo cáo cho các trường trung học mà thường được biết là "Đậu/ Chưa hoàn thành." Chúng tôi biết rằng có nhiều câu hỏi về cách sẽ thực hiện điều này và chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là các tiêu chuẩn và hướng dẫn rõ ràng về nhiều biện pháp mà tạo nên điểm "Đậu" sẽ được cung cấp sau khi thu thập thêm ý kiến từ các nhóm liên quan (học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệp hội nhân viên và văn phòng thu nhận của đại học). Các biện pháp này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: hoàn tất các bài tập, đáp ứng mức mong đợi về thành tích, tham dự buổi kiểm nhập của giáo viên và thẩm định chuyên môn của giáo viên, và những người khác. Chúng tôi cũng muốn lập lại là một quyết định chưa được thực hiện về cách tính điểm toàn thể của học kỳ, Điểm Trung Bình (GPA) hoặc cách điểm sẽ được báo cáo trên bảng điểm. Hội đồng Giáo dục (Hội đồng) sẽ thảo luận và chấp thuận một kế hoạch cuối cùng tại cuộc họp vào Ngày 12 tháng 5, 2020. Cuộc họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS và trên MCPS-TV. Chúng tôi sẽ cung cấp một cập nhật cho cộng đồng sau khi Hội đồng thực hiện hành động cuối cùng. Quý vị có thể xem cuộc thảo luận của Hội đồng vào Ngày 21 tháng 4 về chấm điểm và báo cáo tại đây.


Sổ Học Bạ Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3

Sổ Học Bạ Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3 sẽ được gởi về nhà vào Ngày 27 Tháng 4. Điều quan trọng cần lưu ý là các giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên văn phòng trung ương đã hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng các điểm học được chỉ định là công bằng và tính công bằng trong các trường hợp rất đặc biệt. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng những học sinh mà đã làm việc trong suốt thời gian chấm điểm cho một điểm học mong muốn đã có cơ hội để làm điều đó.

Ở cấp tiểu học, trong cố gắng để đảm bảo là các điểm học được chỉ định với sự uyển chuyển và công bằng tối đa—các phụ huynh có thể nhận thấy là các phần trong sổ học bạ tiểu học của con họ không cho thấy một điểm hoặc hiển thị một "M" cho một điểm bị thiếu. Chúng tôi tin rằng phương pháp này là cần thiết khi đóng cửa trường học kéo dài và những gián đoạn đáng kể cho chu kỳ chấm điểm. Chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là một điểm bị thiếu sẽ không ảnh hưởng đến sự tiến triển lên lớp, khớp nối hay các vấn đề học tập khác của con quý vị.

Ở cấp trung học, sổ học bạ sẽ chỉ định một điểm chữ cho mỗi môn học cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3. Giai đoạn I của việc học trực tuyến bao gồm kéo dài kết thúc thời gian chấm điểm để đảm bảo học sinh có thời gian và hỗ trợ (qua giờ hành chính) trong việc hoàn tất các bài tập để kết thúc thành công Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3. Trong một số trường hợp, học sinh có thể nhận được một điểm “Chưa hoàn thành” để cung cấp cho học sinh cơ hội và bài tập bổ sung có thể cần thiết để kết thúc giai đoạn chấm điểm và đạt một điểm. Nếu quý vị có thắc mắc về một điểm hoặc bài tập cần thiết để giải quyết điểm “Chưa hoàn thành”, yêu cầu liên hệ với giáo viên của con quý vị. Trong trường hợp điểm “không hoàn thành”, các trường học cũng sẽ liên hệ với các gia đình để phát triển một kế hoạch cho học sinh hoàn tất các bài tập còn lại để đạt điểm đậu.

Đối với những học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, yêu cầu tham khảo Bản Báo cáo Tiến Bộ của con quý vị cho Chu Kỳ Chấm Điểm thứ 3 để biết thêm thông tin về tiến triển đạt được các mục tiêu của Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP). Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các điểm học cho Chu Kỳ Chấm Điểm thứ 3 sẽ không là điểm dữ liệu biệt lập đối với các quyết định của IEP.


Đăng ký trực tuyến cho các học sinh MCPS mới

MCPS đã thực hiện một quy trình ghi danh/đăng ký trực tuyến mới để hỗ trợ các gia đình muốn ghi danh cho các con họ. Các gia đình mà ghi danh cho các con họ vào các chương trình Prekindergarten/Head Start và mẫu giáo cho năm học 2020-2021, cũng như K-12 mới và ghi danh quốc tế cho năm học 2019-2020, có thể hoàn tất quy trình theo ba cách:

  1. Trên mạng, bắt đầu với Khảo Sát Ghi danh
  2. Hay qua điện thoại bằng cách gọi 240-740-5999
  3. Bằng các mẫu đơn.  Gọi 240-740-5999 để yêu cầu các mẫu đơn được gửi đến nhà.

Ngày Học Cuối Cùng cho các Học Sinh Lớp 12 và Khảo Sát Tốt Nghiệp

Ngày học cuối cho các học sinh lớp 12 sẽ là Ngày 22 tháng 5, 2020. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về sự không chắc chắn về việc tốt nghiệp của Lớp 2020. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về cách MCPS sẽ tiến về tương lai với sự công nhận và chúc mừng cho Lớp 2020, và chúng tôi yêu cầu phụ huynh của các học sinh lớp 12 hoàn thành bản khảo sát ngắn này trước Ngày thứ Sáu 1 tháng 5, 2020. Các học sinh lớp 12 sẽ nhận được một bản khảo sát riêng qua email.


Cập nhật của College Board và IB

College Board đã thông báo rằng các bài kiểm tra Xếp Lớp Cao (AP) sẽ được tổ chức từ ngày 11 tháng 5 đến Ngày 22 tháng 5, theo định dạng "tại nhà". Các kỳ thi sẽ chỉ bao gồm các chủ đề và kỹ năng mà hầu hết các giáo viên và học sinh AP đã bao trùm trong lớp vào đầu tháng 3. Như nhiều kỳ thi cấp đại học, các kỳ thi sẽ là mở sách/ghi chú. Thông tin cụ thể về các thích nghi cho các môn thi Ngôn Ngữ Thế Giới và Văn Hóa AP sẽ có vào tuần lễ Ngày 27 tháng 4. College Board hiểu rằng không phải tất cả các học sinh đều có quyền truy cập mạng hoặc thiết bị tại nhà và đang nghiên cứu các giải pháp để giúp các học sinh có được những gì họ cần để thể hiện công việc tốt nhất của họ.

Thông tin cập nhật có sẵn bằng cách xem Cập nhật AP liên tục từ College Board.
Các môn học AP trên mạng cho các học sinh cũng được cung cấp bởi College Board cho mỗi môn học, ngoài các môn học myMCPS được các giáo viên MCPS phát triển.

MCPS đã tạo một AP FAQ cho các học sinh. College Board cũng có các hội thảo trên mạng hữu ích cho các nhà giáo dục và phụ huynh, chẳng hạn như hội thảo cho phụ huynhhội thảo chủ đề cụ thể cho giáo viên,

Các môn thi Tú Tài Quốc Tế Truyền Thống (IB) sẽ không còn được tổ chức. Các học sinh IB sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng chỉ Chương trình liên quan đến Nghề nghiệp hoặc chứng chỉ khóa học mà phản ánh tiêu chuẩn công việc của các em. Thành tích này sẽ dựa trên các khóa học của các học sinh và thẩm định chuyên môn được thiết lập, kiểm soát nghiêm ngặt và chất lượng đã được tích hợp trong các chương trình. Thêm thông tin có trên trang mạng Tổ Chức IB.


Bầu Cử Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng

Cuộc bầu cử Thành viên Học Sinh Hội đồng (SMOB) mà lúc trước định tổ chức vào Ngày 22 tháng 4, 2020, đã được dời sang Ngày 20 tháng 5, 2020. Chúng tôi đã làm việc để cung cấp cho các học sinh quyền truy cập vào thông tin về từng ứng cử viên và để xác định nền tảng tốt nhất hầu bỏ phiếu trực tuyến để đảm bảo rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra bất kể học sinh có ở trường hay không.

Hai ứng cử viên cho SMOB thứ 43 là Mr. Nick Asante, học sinh lớp 11 tại Richard Montgomery High School, và Miss Victoria Kidder, một học sinh lớp 11 tại Col. Zadok Magruder High School. Bấm tại đây để đọc tiểu sử của ứng viên, và xem phim video này để học về vị thế của họ cho các vấn đề chủ yếu. Các ứng viên cũng đã thâu một đoạn video ngắn chia sẻ ý nghĩ của họ về tác động của COVID-19, có thể được xem tại đây. Tất cả học sinh trung học sẽ nhận được email vào Ngày 20 tháng 5 với một liên kết cho cuộc bỏ phiếu. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ với các học sinh trong những ngày tới.


Lập trình Môn Toán Eureka trên MCPS-TV

Các học sinh tiểu học có thể xem chương trình giáo dục phụ trội của Eureka Math trên các đài truyền hình MCPS-TV Comcast 34, Verizon 36 và RCN 89. Các bài học trong các tập sách được giảng dạy bởi các chuyên gia giáo viên-tác giả K-5 từ Greatminds.org. Lập trình Toán Eureka là nội dung bổ sung để học sinh nới rộng kiến thức ngoài các điều kiện Học tập Liên tục của MCPS. Xem lịch trình để tìm hiểu khi nào chương trình Toán Eureka sẽ phát sóng theo cấp lớp, mô-đun và bài học.


Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp Tài Nguyên, Hội Thảo trên Mạng cho các Gia Đình

Học Viện Phụ Huynh MCPS đã hủy bỏ các hội thảo vào mùa xuân 2020, tuy nhiên, các kế hoạch đang được thực hiện để tạo một loạt các phim video To-Go của Học viện Phụ huynh mà các gia đình có thể xem tại nhà. Luôn cập nhật bằng cách thường xuyên xem trang mạng Học Viên Phụ Huynh.

Trang mạng này cũng có các liên kết đến các hội thảo trên mạng và các tài nguyên có sẵn để giúp đỡ các gia đình. Các tài nguyên này, được Parent Encouragement Program and Common Sense cung cấp, là:


Loạt Phim Video Mới để Nhấn Mạnh Các Tài Nguyên Sức Khỏe và Lành Mạnh

MCPS đã thực hiện một loạt video mới, “Waymaking,” mà nhấn mạnh các nguồn lực về sức khỏe và tinh thần cho nhân viên và học sinh khi các gia đình bắt đầu tập quen với những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình được tổ chức bởi Dr. Christina Conolly, giám đốc dịch vụ tâm lý cho MCPS. Quý vị có thể xem chương đầu tiên tại đây.