Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: April 19, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어አማርኛ

Kính gởi Phụ huynh, Giám hộ, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng,

Vào ngày thứ Sáu 17 tháng 4, Thống đốc Larry Hogan và Tổng Giám đốc Trường Học Tiểu Bang Karen Salmon tuyên bố rằng các trường công lập Maryland sẽ đóng cửa cho đến Ngày 15 tháng 5, 2020. Việc đóng cửa nới rộng này giúp đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên và các thành viên của cộng đồng.

Mặc dù các trường học sẽ đóng cửa ít nhất một tháng nữa, chúng tôi đã chuẩn bị để hỗ trợ các học sinh thông qua mô hình học tập trực tuyến và chương trình dịch vụ bữa ăn.

Như tôi đã chia sẻ trước đây, chúng tôi biết là quyết định của  tiểu bang về gia hạn việc đóng cửa trường học là khó khăn đối với các gia đình. Trường học là trung tâm của quận và cộng đồng chúng ta. Xin lưu ý rằng ngoài việc học tập của học sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu về thể chất, xã hội tình cảm và tâm lý của các học sinh.

Dưới đây là những cập nhật quan trọng về một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm những gì mong đợi cho giai đoạn tiếp theo của việc học trực tuyến, lịch trường học, chấm điểm và các điều kiện của tiểu bang đối với các học sinh lớp 12. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên truy cập  trang mạng học trực tuyến để xem các cập nhật và tài nguyên quan trọng.

Hãy tiếp tục giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học


Lịch Trường Học

Vào ngày thứ Ba 14 tháng 4, Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland đã bỏ phiếu để hủy bỏ điều kiện là các trường phải có 180 ngày giảng dạy. MCPS sẽ cập nhật lịch trường học trong những tuần tới dựa trên quyết định của Bộ Tiểu bang để hủy bỏ năm trong số 10 ngày đóng cửa khẩn cấp từ ngày 16 tháng 3 đến 27 tháng 3. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ cần học bù năm ngày để đáp ứng số ngày giảng dạy tối thiểu mới (175 ngày). MCPS đã có ba ngày học bù trong số những ngày này bằng cách giảm kỳ nghỉ xuân và có thêm một ngày đóng cửa khẩn cấp mà đã được cho sẵn vào lịch. Chúng tôi đang xem xét sử dụng ngày 28 tháng 4 như là ngày học vì  Ngày Bầu cử đã được chuyển sang tháng Sáu và bây giờ sẽ là trong một mẫu bầu qua thơ. Ngày học cuối cùng sẽ là Ngày 15 tháng 6, 2020.


Những gì Chờ đợi: Giai Đoạn Kế Tiếp của Việc Học Trực Tuyến trong MCPS

Vào Ngày thứ Hai 20 tháng 4, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn kế tiếp của kế hoạch học tập trực tuyến. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc cung cấp giảng dạy và đáp ứng các mục tiêu học tập; tận dụng các công cụ và tài nguyên mà học sinh có thể truy cập và cung cấp hỗ trợ học tập và cảm xúc xã hội mà học sinh cần. Mô hình học tập trực tuyến của chúng tôi bao gồm một sự pha trộn của các phương pháp tiếp cận các hoạt động học tập; công việc độc lập, tự lập; giờ văn phòng ảo để kiểm tra sự hiểu biết; và nạp các bài tập.

Ở cấp tiểu học, các học sinh sẽ:

 • Tham gia vào các bài học toán ba ngày một tuần (Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu)
 • Tham gia vào các bài học đọc và viết hai ngày một tuần (Thứ Ba và Thứ Năm), mà bao gồm thời gian đọc độc lập hàng ngày cho Lớp PreK-1 (20 phút) và Lớp 2-5 (30-40 phút)
 • Tham gia vào các bài học về nghệ thuật, âm nhạc và thể thao (P.E.) vào thời điểm phù hợp nhất cho mỗi gia đình (các bài học được ghi sẵn sẽ có sẵn cho các gia đình cách mỗi thứ Hai)

Phụ huynh có thể mong đợi là các học sinh tiểu học sẽ có khoảng từ 11-13.5 giờ mỗi tuần để tham gia vào các cuộc họp lớp học trực tiếp, hoàn thành các bài tập và xem tài liệu. Các tập bài in cũng sẽ có sẵn cho các gia đình tiểu học để nhận vào mỗi thứ Tư trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại các địa điểm phân phát các bữa ăn của chúng tôi. 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Nội Dung Tiểu Học

Toán
*Nghệ thuật

Tập Đọc

Toán
*Âm Nhạc

Tập Đọc

Toán
*Thể thao

*Chỉ các giờ đề nghị thôi (các bài học được ghi sẵn có sẵn cho các gia đình để sử dụng theo lịch trình phù hợp nhất với họ)
*các bài học nghệ thuật/âm nhạc/thể thao được phát hành cách mỗi tuần

Các học sinh trung học cấp II và cấp III sẽ:

 • Nhận nội dung và bài tập mới trong tất cả các môn học chính và môn chọn lọc mỗi tuần
 • Có cơ hội kết nối và nhận hỗ trợ từ giáo viên trong giờ hành chính, theo lịch trường học vùng
 • Nhận ý kiến phản hồi từ giáo viên về các bài tập

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Nội Dung Trung Học

Nội dung mới được các giáo viên gửi vào buổi sáng

Tất cả các tiết học, 1-8, được ghi trước để truy cập theo yêu cầu cho các học sinh

Buổi Sáng:

 • Học sinh làm việc độc lập, giáo viên lập kế hoạch và giao tiếp với phụ huynh
 • Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ, lịch trình cụ thể của trường

Buổi Chiều:

 • Kiểm tra với giáo viên, theo lịch trường cụ thể của giờ văn phòng của giáo viên

Nói chung, học sinh trung học có thể mong đợi nhận được một đến hai bài tập có ý nghĩa mỗi tuần trong mỗi môn học và có thể mong làm việc đến bốn giờ mỗi ngày. Xin lưu ý rằng tổng số thời gian học sinh tham gia vào các hoạt động học tập sẽ được xác định theo cấp độ môn học và toàn bộ các bài tập mà học sinh nhận được trong tất cả các môn học.

Học sinh có thể gửi bài tập của mình qua Google Classroom, myMCPS classroom hay email. Mặc dù giáo viên sẽ giới thiệu nội dung mới và các bài tập để học sinh hoàn thành, nhưng điều quan trọng cần nhớ là học sinh hoàn thành công việc và ý kiến phản hồi của giáo viên cung cấp trong thời gian này không có nghĩa là thay thế hướng dẫn hàng ngày mà học sinh sẽ nhận được tại trường.

Mục tiêu của chúng tôi là duy trì các khía cạnh chính của kinh nghiệm trong lớp học: tham gia vào nội dung, hợp tác với các bạn, nhận hỗ trợ từ nhân viên, và tiến tới trong quá trình học tập thông qua các bài tập và ý kiến phản hồi. Các kinh nghiệm học tập có nghĩa là để duy trì sự liên tục của việc học; tạo điều kiện và theo dõi tiến bộ; và khuyến khích học sinh tự thử thách và phát triển kiến thức của các em. Giờ làm việc theo lịch trình là thời gian quan trọng để kết nối với giáo viên, tham gia học tập phụ trội và nhận hỗ trợ khi cần thiết.


Khung Mẫu về Chấm Điểm và Báo Cáo

Các điểm học cho chu kỳ chấm điểm thứ ba sẽ được báo cáo bằng cách sử dụng hệ thống chấm điểm truyền thống. Sổ học bạ sẽ được gửi về nhà vào tuần lễ Ngày 27 tháng Tư. Trong nhiều tuần qua, MCPS đã tìm hiểu các chọn lựa về chấm điểm và báo cáo cho chu kỳ chấm điểm thứ 4. Công việc này đã bao gồm xem xét các phương pháp tiếp cận của các khu học chánh công cộng khác; liên lạc các trường đại học; và lấy ý kiến phản hồi từ các nhóm liên quan khác nhau. Đây là một quyết định phức tạp mà cần lập kế hoạch và hợp tác chu đáo.  Chúng tôi đã xác định rằng một hệ thống chấm điểm truyền thống dựa trên tỷ lệ phần trăm và điểm chữ sẽ không đem đến lợi ích tốt nhất cho tất cả học sinh trong giai đoạn học trực tuyến này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hệ thống chấm điểm của chúng tôi có tác động tốt và chỉ có thể giúp học sinh về giáo dục.

Như trường hợp của bất cứ chính sách chấm điểm nào, không có hệ thống chấm điểm hoàn hảo, mà được phóng đại nhiều hơn trong thời gian rất căng thẳng cho các gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các chiến lược sau đây sẽ cho chúng tôi biết nếu các học sinh đang học, mà không phạt các em vì tác động mà đại dịch có thể gây ra cho gia đình các em.

Học Sinh Trung Học
Tại các trường trung học cấp II và cấp III, một hệ thống điểm với chữ truyền thống sẽ không được dùng cho chu kỳ chấm điểm thứ 4. MCPS đang phát triển một khuôn khổ chấm điểm và báo cáo cho các trường trung học thường được biết là "Đậu/Chưa hoàn thành" hoặc Tín chỉ/Không Tín chỉ cho phần còn lại của năm. Chúng tôi tin rằng phương pháp chấm điểm này sẽ đảm bảo sự công bằng cho tất cả các học sinh, đồng thời thu hút các học sinh vào chương trình giảng dạy, cung cấp ý kiến phản hồi có ý nghĩa và theo dõi tiến bộ của các em. Chúng tôi hiện đang làm việc với các nhóm liên quan (giáo viên, phụ huynh, học sinh và lãnh đạo công đoàn) để đảm bảo một chuyển đổi suôn sẻ sang hệ thống này và đảm bảo rằng giáo viên và học sinh hiểu các tiêu chuẩn để thành công. Chúng tôi hiểu rằng sẽ có nhiều câu hỏi về ý nghĩa của phương pháp chấm điểm này và những câu hỏi đó sẽ được trả lời. Nhưng chúng tôi tin rằng các thực hành chấm điểm truyền thống sẽ không là tốt nhất cho tất cả học sinh và cần một cách tiếp cận phổ biến hơn. Thông tin thêm về thực hiện hệ thống này, bao gồm cả điểm khóa học cuối cùng sẽ được báo cáo trên các sổ điểm, sẽ được cung cấp trong những tuần tới.

Học Sinh Tiểu Học
Các điểm chữ sẽ không chỉ định cho Chu Kỳ Chấm Điểm thứ 4. Điều nhấn mạnh sẽ là thu hút các học sinh với kinh nghiệm học tập và kết nối và thu hút càng nhiều học sinh càng tốt. Để đảm bảo học sinh tiến bộ và đạt được mục tiêu học tập, chúng tôi sẽ:

 • Cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia vào nhiều kinh nghiệm học tập
 • Theo dõi các học sinh và phụ huynh/người giám hộ trong các lĩnh vực quan tâm được xác định
 • Thu hút học sinh vào công việc học tập và tình cảm xã hội
Cung cấp cho giáo viên thông tin để khi các học sinh trở lại trường, các em sẽ biết kỹ năng nào cần học thêm và làm thế nào để thu hút các em vào việc học ở cấp lớp kế.

Sự Đi Học Chuyên Cần và Trách Nhiệm của Học Sinh

Mặc dù việc đi học của học sinh hàng ngày sẽ không được thực hiện theo cách truyền thống, giáo viên và ban giám đốc trường sẽ theo dõi sự tham gia và tham dự của học sinh. Điều này sẽ được theo dõi theo một số cách, bao gồm:

 • Hoàn tất bài làm
 • Học sinh tham dự các buổi học trực tiếp hoặc giờ hành chính ảo
 • Email hoặc gọi điện thoại với học sinh/phụ huynh/người giám hộ
 • Bài tập giấy/bút chì mà học sinh nạp

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự tham gia của học sinh và tham sự vào việc học từ xa là rất quan trọng. Nếu con quý vị có khó khăn khi tham gia trong việc học trực tuyến, yêu cầu liên hệ với thầy cố vấn hoặc ban giám đốc của trường càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi hoặc mối quan tâm tại đây.


Các Điều Kiện của Tiểu Bang đối với Lớp 2020 và Tốt Nghiệp

Vào Ngày 14 tháng 4, Bộ Giáo dục Tiểu bang đã bỏ phiếu để hủy bỏ các điều kiện kiểm tra của tiểu bang đối với học sinh lớp 12. Họ cũng đã bỏ phiếu để bỏ các điều kiện đối với giờ học Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL). Nhân viên MCPS đang họp để thảo luận về các lễ mừng tốt nghiệp thay thế để vinh danh các học sinh tốt nghiệp năm 2020. Thêm thông tin sẽ được cung cấp trong những tuần lễ sắp đến.


Những Điạ Điểm Mới Được Cho Thêm vào Chương Trình Dịch Vụ Bữa Ăn

Bắt đầu vào ngày thứ Hai 20 tháng 4, MCPS sẽ thêm hai địa điểm mới vào dịch vụ phân phát thức ăn.  Các địa điểm mới có tại Trường trung học cấp II John Poole ở Poolesville và Trường tiểu học Meadow Hall ở Rockville, nâng tổng số các địa điểm lên đến 50. Chi tiết về giờ, ngày và địa điểm có thể được tìm thấy trên trang mạng Coronavirus.


Alert MCPS (MCPS Cảnh Giác)

MCPS đã mở rộng việc sử dụng hệ thống Alert MCPS để gửi các thông điệp quan trọng trên toàn hệ thống tới cộng đồng, ngoài thông tin về việc đóng cửa khẩn cấp và mở cửa trễ. Những thông báo này sẽ đến dưới hình thức email và tin nhắn. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình MCPS đăng ký cho hệ thống này để đảm bảo rằng quý vị luôn nhận các thông tin, tài nguyên và thông báo mới nhất.


Che Mặt

Xin nhắc lại, một luật mới của Quận Montgomery bắt buộc sử dụng việc che khuôn mặt trong những tương tác trực tiếp với người khác. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân đến lấy các bữa ăn và Chromebook mang một miếng vải hoặc vật liệu khác che mũi và miệng, chẳng hạn như che mặt bằng vải, mặt nạ, mặt nạ chống bụi, mặt nạ tự làm ở nhà, khăn quàng cổ, khăn rằn hoặc khăn tay. Hướng dẫn của CDC về cách làm mặt nạ có thể tìm thấy tại đây


Nhắc nhở về Zoom

MCPS quyết tâm cung cấp một môi trường học tập an toàn cả trực tiếp và trực tuyến. Để tăng cường sự riêng tư của học sinh và hạn chế sự gián đoạn từ bên ngoài đối với lớp học ảo, MCPS đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm:

 • Một hệ thống hạn chế chỉ dành sự truy cập cho học sinh và giáo viên có tài khoản MCPS
 • Một tiết mục phòng chờ cho phép giáo viên kiểm lại tất cả các học sinh đang tìm sự truy cập vào lớp học của các em
 • Các sắp đặt mà tắt máy ảnh và micrô của học sinh theo mặc định

Đọc thêm về cam kết của MCPS về quyền riêng tư của học sinh tại đây.


Học Viện George B. Thomas Cung Cấp Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bắt đầu từ ngày thứ Bảy 25 tháng 4, Học viện George B. Thomas, Sr. (Trường Thứ Bảy) sẽ bắt đầu một nền tảng trau dồi trực tuyến, Học viện Học tập Trực tuyến. Mục tiêu của nền tảng mới này là hỗ trợ các gia đình và học sinh hiện đang theo học chương trình với việc thành thạo chương trình giảng dạy MCPS qua sự học tập cách biệt và tiếp tục xây dựng mối quan hệ tích cực với học sinh và gia đình. Thông tin thêm sẽ có trên trang mạng của Saturday School (Trường Thứ Bảy).