Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: April 17, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어አማርኛ

Kính gởi Phụ huynh, Học sinh, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng,

Hôm nay (Ngày 17 tháng 4), Thống đốc Larry Hogan và Tổng Giám đốc Trường Học Tiểu bang Karen Salmon tuyên bố rằng các trường công lập Maryland sẽ đóng cửa cho đến Ngày 15 tháng 5. Mặc dù chúng tôi rất buồn và thất vọng vì học sinh và nhân viên của chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đến trường để học và làm việc, chúng tôi tin rằng đây là quyết định đúng cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh và cộng đồng.

Chúng tôi biết rằng thông báo về việc đóng cửa kéo dài đặt ra nhiều câu hỏi cho phụ huynh, học sinh và nhân viên từ các kế hoạch tiếp tục học trực tuyến đến lịch trường học và lễ tốt nghiệp. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến cộng đồng mà sẽ bắt đầu đề cập nhiều câu hỏi và mối quan tâm này. Chúng tôi khuyến khích quý vị xemtrang mạng coronavirus thường xuyên và ghi tên để nhận những báo cáo quan trọng quahệ thống Alert Montgomery.

Hãy tiếp tục giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học