Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: March 24, 2020

mcps logo

 


Các Trường MCPS Đóng Cửa đến Cuối Ngày 24 Tháng 4: Phân Phát Máy Tính Xách Tay Bắt Đầu từ Ngày 26 Tháng 3

 

Kính gởi Học sinh, Nhân viên và Cộng đồng MCPS:

Hôm nay, Ngày 25 tháng 3, Thống đốc Larry Hogan và Tổng Giám đốc Trường Học Tiểu Bang Karen Salmon tuyên bố rằng các trường công lập Maryland sẽ đóng cửa cho đến Ngày 24 tháng 4, 2020.  Mặc dù tin tức này không phải là điều chúng ta muốn hay không ngờ, đây là điều đúng để làm khi chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng có. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng mặc dù các tòa nhà trường học của chúng tôi đã đóng cửa, các Trường Công lập Quận Montgomery sẽ tiếp tục hỗ trợ việc học tập của học sinh cũng như các nhu cầu về thể chất, cảm xúc xã hội và tâm lý của học sinh. Điều quan trọng để biết là điều này sẽ không giống với kinh nghiệm của học sinh tại trường học.  Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp sự liên tục của việc học trong khi các trường học của chúng tôi đóng cửa.  

Chúng tôi biết rằng thông báo về việc đóng cửa kéo dài sẽ tạo ra nhiều câu hỏi, từ kinh nghiệm học tập của học sinh đến lịch trường học. Buổi tối này, và trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cho học sinh, nhân viên và phụ huynh để bắt đầu đề cập nhiều câu hỏi và quan tâm này.
Mặc dù các tòa nhà của chúng tôi đã đóng cửa, chúng tôi sẽ tiếp tục với sự học tập liên tục cho các học sinh. Một phần của kế hoạch đó liên quan đến việc đảm bảo các học sinh có nhu cầu thực sự sẽ có sự truy cập với máy tính xách tay Chromebook và internet. MCPS sẽ bắt đầu phân phát máy tính xách tay cho học sinh vào ngày mai, ngày thứ Năm 26 tháng 3. Chi tiết về phân phát này ở dưới đây.

Chúng tôi biết là quyết định của tổng giám đốc trường học tiểu bang về gia hạn việc đóng cửa trường học này là khó khăn đối với các gia đình. Trường học là trung tâm của quận và cộng đồng chúng tôi.  Tuy nhiên, đây là quyết định đúng để đảm bảo sự an toàn cho mọi người khi chúng ta chống lại sự lan truyền của COVID-19 (coronavirus).

Hãy tiếp tục giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau.  Chúng ta cùng nhau đối phó với vấn đề này.

Kính thư,

Jack R. Smith Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học

Phân Phát Chromebook

chromebookĐể chuẩn bị cho việc đóng cửa các trường học kéo dài thời hạn, MCPS đang cung cấp máy tính xách tay cho học sinh cần thiết để đảm bảo các em có thể truy cập giảng dạy từ nhà. Phân phát máy tính xách tay sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Năm 26 tháng Ba.  Các thiết bị cung cấp là hạn chế và được dành riêng cho những học sinh không có sự truy cập vào máy điện tính hoặc máy tính xách tay ở nhà.

Để nhận máy tính xách tay, học sinh (hoặc phụ huynh/người giám hộ) sẽ cần xuất trình thẻ ID học sinh của họ (hoặc cung cấp số ID học sinh).  Địa điểm phân phát được tổ chức theo cấp trường. Hướng dẫn đầy đủ cũng như ngày, thời gian và địa điểm phân phát được liệt kê bên dưới và trên trang mạng Thông Tin Coronavirus MCPS.  Học sinh và phụ huynh cũng có thể gọi 240-740-7023 để biết thông tin. 

Ghi chú Quan trọng:  Đối với các gia đình không có truy cập internet tại nhà, Comcast đang cung cấp truy cập internet miễn phí thông qua chương trình Internet Essentials. Thêm thông tin về chương trình này là tại https://internetessentials.com/. MCPS cũng có một số lượng hạn chế các thiết bị điểm truy cập Wi-Fi di động mà cung cấp sự truy cập vào internet. Các thiết bị này sẽ được phân phát vào một ngày sau đó.

Ngày và Giờ Phân Phát

 • Ngày thứ Năm 26 tháng Ba, 8 giờ sáng -11 giờ 15 sáng: Tất cả các Trường Trung học Cấp III

 • Ngày thứ Năm 26 tháng Ba, 12 giờ 45 chiều - 4 giờ chiều: Tất cả các trường tiểu học sau đây

Arcola

Glenallan

Kemp Mill

Bel Pre

Georgian Forest

Strathmore

Cashell

Judith Resnik

Sequoyah

Candlewood

Flower Hill

Mill Creek Towne

Lucy V. Barnsley

Flower Valley

Maryvale

Meadow Hall

Rock Creek Valley

Bells Mill

Seven Locks

Beverly Farms

Potomac

Wayside

Highland

Oakland Terrace

Rock View

Glen Haven

Flora M. Singer

Woodlin

Beall

College Gardens

Ritchie Park

Twinbrook

Bayard Rustin

Cloverly

Stonegate

Burtonsville

Fairland

Greencastle

Galway

William Tyler Page

Bannockburn

Bradley Hills

Burning Tree

Carderock Springs

Wood Acres

 

 

 

 • Ngày thứ Sáu 27 tháng Ba, 8 giờ sáng -11 giờ 15 sáng: Các trường tiểu học sau đây:

Capt. James Daly

Fox Chapel

Clarksburg

William B. Gibbs

Little Bennett

Cedar Grove

Snowden Farm

Wilson Wims

Belmont

Greenwood

Olney

Brooke Grove

Sherwood

Stedwick

Watkins Mill

Whetstone

South Lake

Brown Station

Rachel Carson

Fields Road

Jones Lane

Thurgood Marshall

S. Christa McAuliffe

Sally K. Ride

Lake Seneca

Waters Landing

Ashburton

Kensington Parkwood

Wyngate

Farmland

Garrett Park

Luxmanor

Goshen

Rosemont

Summit Hall

Washington Grove

Gaithersburg

Laytonsville

Strawberry Knoll

Great Seneca Creek

Ronald McNair

Spark M. Matsunaga

Darnestown

Diamond

Clopper Mill

Germantown

 

 

 • Ngày thứ Sáu 27 tháng Ba, 12 giờ 45 chiều - 4 giờ chiều: Tất cả các trường tiểu học sau đây

Montgomery Knolls

New Hampshire Estates

Oak View

Pine Crest

Takoma Park

Piney Branch

Harmony Hills

Chevy Chase

North Chevy Chase

Rock Creek Forest

Rosemary Hills

Bethesda

Somerset

Westbrook

East Silver Spring

Forest Knolls

Highland View

Rolling Terrace

Sligo Creek

Brookhaven

Sargent Shriver

Viers Mill

Weller Road

Wheaton Woods

Cold Spring

Stone Mill

Dufief

Fallsmead

Lakewood

Travilah

Clearspring

Damascus

Lois P. Rockwell

Woodfield

Monocacy

Poolesville

Burnt Mills

Cannon Road

Cresthaven

Dr. Charles Drew

Roscoe Nix

Jackson Road

Broad Acres/Leleck

Westover

Gia Đình Nên Lấy Máy Tính Xách Tay Ở Đâu?

 • Các Học Sinh Trung Học Cấp III: Lấy máy tính tại trường mà em học sinh đang học.  
 • Các Học Sinh Trung Học Cấp II: Lấy tại trường tiểu học gần nhà (dùng công cụ Chỉ định địa điểm trường nếu quý vị không biết trường tiểu học nào được chỉ định cho cộng đồng của quý vị).
 • Học Sinh Trường Tiểu Học: Lấy máy tính tại trường mà em học sinh đang học.
 • Học Sinh trong Chương Trình Cụ Thể: Nếu học sinh ở trong chương trình magnet hay Choice, một chương trình giáo dục đặc biệt vùng (như School Community Based hay Learning For Independence), hoặc trong một chương trình tại bất kỳ địa điểm nào được liệt kê dưới đây, có thể lấy một máy tính xách tay từ bất kỳ trường tiểu học nào gần nhà.
  • Carl Sandburg Learning Center
  • Rock Terrace School
  • Stephen Knolls School
  • Longview School
  • RICA
  • Blair G. Ewing Center (các địa điểm Plum Orchard, Avery Road và Cloverleaf)
  • MacDonald Knolls Early Childhood Center
  • Upcounty Early Childhood Center tại Emory Grove
 • Nếu quý vị không chắc chắn sẽ đến đâu, hãy sử dụng công cụ Chỉ định địa điểm trường để tìm trường tiểu học trong khu láng giềng của quý vị
 • Chúng tôi khuyến khích người lớn đi cùng với bất cứ học sinh nào muốn nhận máy tính xách tay. 
 • Nếu quý vị không thể lấy máy tính xách tay trong những ngày phân phát, MCPS sẽ cung cấp thông tin về các cơ hội phụ trội để đến lấy máy tính xách tay trong những ngày sau đó.

Hướng Dẫn cho Phụ Huynh/Học Sinh cho Ngày Phân Phát

 • Nếu quý vị đang ở trong xe hơi, yêu cầu đưa lên cao thẻ ID học sinh hoặc viết số ID học sinh lên một tờ giấy đủ lớn để nhân viên có thể đọc nó qua cửa sổ xe hơi hoặc từ sáu feet.  Nhân viên sẽ ghi lại số ID học sinh và chỉ định cho quý vị một máy tính xách tay.
 • Nếu quý vị đi bộ đến nơi phân phát, yêu cầu chuẩn bị sẵn ID học sinh hoặc số ID.  Nhân viên sẽ ghi lại số ID học sinh và chỉ định cho quý vị một máy tính xách tay. 
 • Hãy nhớ tuân theo hướng dẫn giữ khoảng cách xã giao khi quý vị đến lấy máy tính xách tay (giữ sáu feet giữa mọi người).  Yêu cầu tuân theo hướng dẫn của nhân viên MCPS mà sẽ giúp quản lý lưu thông.
 • Học sinh được cung cấp máy tính xách tay sẽ phải chịu trách nhiêm cho đơn Thông Báo về Trách Nhiệm với Máy Tính Xách Tay (xem tài liệu đính kèm).