Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: March 15, 2020

mcps logo

English | español |  中文 |  français |  tiếng Việt | 한국어 አማርኛ


Kính Gời cộng Đồng MCPS:

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan quận và các đối tác cộng đồng để đối phó với tình trạng năng động này và cung cấp các hỗ trợ quan trọng và nguyên lực cho cộng đồng.

Để nhắc lại, khu trường học sẽ bắt đầu cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả trẻ em tuổi đi học (18 tuổi trở xuống) vào ngày mai, ngày thứ Hai 16 tháng 3 tại 20 địa điểm. Các bữa ăn, sẽ được cung cấp theo hình thức Grab-and-Go- Lấy và Đem đi sẽ có sẵn từ 11 giờ sáng - 1 giờ chiều. Các địa điểm là như sau:

Các Trường Tiểu học:
Các Trường Trung Học Cấp II:
Các Trường Trung Học Cấp III:
Arcola
Captain James Daly
Harmony Hills
Jackson Road
JoAnn Leleck at Broad Acres
Rolling Terrace
Roscoe Nix
Judith Resnik
Weller Road 
Argyle
Forest Oak
Gaithersburg
Parkland
Earle B. Wood

Montgomery Blair
Clarksburg
Albert Einstein
Northwest
Paint Branch
Watkins Mill 

Chúng tôi cũng hài lòng để chia sẻ rằng bắt đầu vào ngày thứ Ba 17 tháng 3, học sinh sẽ nhận được cả bữa sáng VÀ bữa ăn trưa để mang về nhà tại tất cả các địa điểm thực phẩm của chúng tôi. Học sinh không phải xuất trình ID để nhận bữa ăn. Đối với học sinh trung học có nhu cầu chuyên chở đến các địa điểm này, Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở miễn phí trên tất cả các xe buýt Ride On bắt đầu từ Ngày 16 tháng 3.

Chúng tôi muốn cảm ơn nhiều thành viên cộng đồng đã đề nghị tình nguyện và quyên góp thực phẩm và tài nguyên để hỗ trợ các học sinh chúng ta. Chúng tôi cảm tạ lòng tốt và sự rộng lượng của quý vị. Vì các điều kiện của liên bang và tiểu bang về phân phối thực phẩm, chúng tôi đang kết nối với những người quan tâm đến việc giúp đỡ với Montgomery County Volunteer Office of Community Partnerships. Văn phòng này đang phối hợp các nỗ lực trên toàn quận và có thể liên lạc tại 240-777-8320.

Như được chia sẻ trong thư ngày thứ sáu, các hoạt động học tập và tài liệu hiện có sẵn trực tuyến thông qua myMCPS Classroom. Tài liệu in cũng được gửi đến các trường để phân phát cho học sinh. Chúng tôi biết rằng một số học sinh cần các tập in đã không nhận được vào ngày thứ Sáu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nơi các tập in sẽ có sẵn để lấy trong tuần này. Xin lưu ý rằng các tập in chỉ dành cho các học sinh không có quyền truy cập trên mạng tại nhà.

Tất cả các hoạt động mà chúng tôi đã cung cấp (kỹ thuật số và bản in) là để xem lại và thực tập các bài học đã được dạy. Một lần nữa, các hoạt động này là không bắt buộc, và sẽ không được chấm điểm.
Chúng tôi biết rằng nhiều gia đình của chúng tôi không có quyền truy cập Internet ở nhà. Comcast đã thông báo rằng vào ngày thứ Hai 16 tháng 3, các khách hàng Internet Essentials mới sẽ nhận được hai tháng miễn phí dịch vụ Internet. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về điều này tại  https://www.internetessentials.com/covid19.
Thêm thông tin về hỗ trợ thực phẩm của quận, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cảm xúc, và hỗ trợ y tế có thể được tìm thấy ở đây và trên trang mạng MCPS coronavirus.

Kính,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery