Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: March 11, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어አማርኛ

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) tiếp tục làm việc chặt chẽ với Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) để theo dõi COVID-19 (coronavirus) và cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh và thành viên cộng đồng tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19, và tác động của nó đối với các hoạt động của cộng đồng và trường học chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một trang mạng mà có thông tin cập nhật nhất cho cộng đồng của chúng ta.

Như chúng tôi đã chia sẻ trong một lá thư vào Ngày 5 tháng 3, 2020, ba trường hợp đầu tiên của COVID-19 đã được xác định ở tiểu bang Maryland và các bệnh nhân cư trú tại Quận Montgomery. Yêu cầu đọc thông cáo báo chí của quận để biết thêm thông tin. Thêm hai trường hợp tại Maryland đã được xác định vào Ngày 8 tháng 3. Một bệnh nhân của hai trường hợp này sống tại quận Montgomery. Các viên chức y tế quận tiếp tục chia sẻ với khu trường học là họ tin rằng nguy cơ về sức khỏe thấp đối với các trường học của chúng ta và đã xác định rằng các trường học vẫn nên mở cửa như bình thường vào lúc này và việc giảng dạy nên tiếp tục như bình thường. Nếu tình hình thay đổi trong quận, DHHS sẽ làm quyết định về việc cần phải đóng cửa các trường, nếu cần. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng theo luật Maryland, việc đóng cửa trường học do hậu quả của một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng được Department of Health and Human Services xác định.

Hạn Chế Thêm các Chuyến Du Hành và Điền Kinh

Bắt đầu từ ngày Thứ Hai 16 tháng 3, 2020, tất cả các chuyến du lịch và các sự kiện thể thao ngoài tiểu bang đều bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật không muộn hơn tuần lễ của Ngày 20 tháng 4, 2020. Tất cả các chuyến du lịch đã được tổ chức và các sự kiện thể thao trong Maryland sẽ tiếp tục như kế hoạch.

Nghỉ Mùa Xuân

Đã có những câu hỏi và yêu cầu MCPS thay đổi và/hoặc kéo dài kỳ nghỉ xuân này. Hiện giờ, MCPS không có kế hoạch thay đổi những ngày nghỉ xuân. Nghỉ mùa xuân là từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4. Chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật cho cộng đồng nếu có bất kỳ thay đổi nào về ngày này.

Học Tập của Học Sinh

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo việc học của học sinh tiếp tục với các phương pháp có sẵn và dễ tiếp cận đối với tất cả học sinh. Nhân viên MCPS đã chuẩn bị nhiều tài liệu giảng dạy và tài nguyên cho học sinh trong trường hợp đóng cửa ngắn hạn hoặc dài hạn. Các tài liệu này sẽ được cung cấp qua bản in, cũng như trực tuyến thông qua nền tảng myMCPS Canvas và trang mạng MCPS. Như chúng tôi đã chia sẻ vào Ngày 9 tháng 3, 2020, thông điệp cộng đồng, các tài liệu và tài nguyên này sẽ chỉ được cung cấp trong trường hợp các trường học bị đóng cửa. Vào lúc này, các trường MCPS vẫn mở cửa và giảng dạy sẽ tiếp tục như bình thường cho đến khi sự thay đổi được các chuyên gia y tế địa phương và tiểu bang cho là cần thiết.

Học Sinh Nghỉ Học̣

Chúng tôi nhận biết và hiểu mối quan tâm ngày càng tăng về sự lan truyền của coronavirus có thể có tại các trường học và cộng đồng chúng ta. Mặc dù các viên chức y tế tiếp tục chia sẻ rằng họ tin là nguy cơ sức khỏe là thấp cho các trường học chúng ta, chúng tôi hiểu là một số phụ huynh có thể muốn thực hiện các bước bổ sung ngay bây giờ, bao gồm cả việc giữ con ở nhà. Tất cả học sinh và nhân viên khỏe mạnh đều có thể và nên tiếp tục đến trường như bình thường, tuy nhiên nếu quý vi muốn giữ con ở nhà vì lý do thận trọng và/hay cho lý do liên hệ đến sức khỏe, chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là tất cả những ngày nghỉ học sẽ là có phép. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh cung cấp một thơ ngắn về nghỉ học của con trong vòng ba ngày sau khi em học sinh trở lại trường. Con quý vị sẽ được phép làm bù các bài làm sau khi trở lại trường.

Cách Nói Chuyện với Con về COVID-19 (coronavirus)

Một số tổ chức quốc gia có uy tín đã phát triển các hướng dẫn cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ em và giáo viên để nói chuyện với trẻ em về coronavirus và bệnh truyền nhiễm. Một số tài nguyên có thể được tìm thấy trên trang mạng coronavirus của chúng tôi và cũng được liên kết bên dưới.

Nói Chuyện với Con về COVID-19 (Coronavirus): Tài Nguyên Dành cho Phụ Huynh (Thêm thông tin để giúp nói chuyện với các con)

Chỉ Dành cho Trẻ Em: Truyện Tranh Tìm Hiểu về Vi Khuẩn Coronavirus Mới

Thông Tin Cập Nhật và Nguồn tài liệu

Mọi thông tin về việc đóng cửa trường học hoặc cập nhật liên quan đến coronavirus sẽ đến trực tiếp từ các viên chức y tế quận và MCPS. Tất cả các cập nhật và thông tin quan trọng sẽ được chia sẻ với tất cả các gia đình MCPS thông qua một số công cụ liên lạc, bao gồm các BlackBoard ConnectEd, cú điện thoại ConnectEd,trang mạng MCPStrang mạng coronavirus và trang truyền thông xã hội chính thức MCPS (Twitter and Facebook). Chúng tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng MCPS coronavirus  để đọc về các thực hành tốt nhất cho sức khỏe của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) và ai là người cần liên lạc nếu quý vị nghĩ là mình có tiếp xúc với coronavirus.

Thực Tập Tốt Nhất cho Sức Khỏe Quý Vị

CDC và các viên chức y tế địa phương tiếp tục chia sẻ các thực tập tốt nhất sau đây mà là các bước quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút này:

  • Tránh tương tác với những người bị bệnh/đau.
  • Nếu quý vị bị bệnh, nên ở nhà.
  • Đừng đi du lịch nếu quý vị bị bệnh/đau.
  • Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.
  • Sử dụng chất khử trùng có cồn nếu không có xà phòng và nước.
  • Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi.

Cá nhân tin rằng họ có nguy cơ hoặc đã tiếp xúc với coronavirus được khuyến khích liên hệ với người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của họ. Trừ khi quý vị đi du lịch gần đây đến một quốc gia trong danh sách CDC, bạn không cần phải tự cách ly. Quý vị cũng có thể gọi Montgomery County Department of Disease Control and Epidemiology tại 240-777-1755 hay Maryland Department of Health Infectious Disease Bureau tại 410-767-6700. Nếu quý vị không thể gặp bác sĩ cá nhân, quý vị nên liên hệ với cơ sở chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu địa phương. Xem https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Coronavirus.html để thêm hướng dẫn.

Chúng tôi cam kết rằng trọng tâm và ưu tiên đầu tiên của chúng tôi trong thời gian quan tâm này là đảm bảo an toàn cho học sinh và thông báo cho cộng đồng chúng tôi về bất kỳ cập nhật hoặc thông tin quan trọng nào.

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery