‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith

español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ

Tất Cả Cùng Nhau: Lời Kêu Gọi cho Sự Công Bằng và Bình Đẳng

Trong nhiều tuần, tôi đã viết về việc chúng ta “cùng nhau đối phó” như thế nào khi chúng ta tiếp tục đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, có một cuộc khủng hoảng khác ở quốc gia mà tôi phải đề cập ngay bây giờ. Đây là cuộc khủng hoảng về công lý và bình đẳng mà tất cả chúng ta đang phải đối phó và, trong khi tất cả chúng ta đang cùng nhau đương đầu với việc này, chúng ta không kinh nghiệm cuộc khủng hoảng này như nhau—không một chút nào cả.
Các sự kiện gần đây ở New York, Minneapolis, Georgia, Kentucky và những nơi khác không phải là mới đối với xã hội của chúng ta, nhưng một lần nữa chúng buộc chúng ta phải nhìn thấy sự bất công, bất bình đẳng và sự ghét bỏ mà người Mỹ gốc Phi phải đối mặt hàng ngày trong cộng đồng của chúng ta. Các sự kiện như thế này ảnh hưởng đến chúng ta và toàn xã hội, nhưng tùy vào chủng tộc của chúng ta, chúng ta không kinh nghiệm các sự kiện này như nhau.

Tôi không thể từ chối để hiểu vấn đề hoặc giả vờ nhầm lẫn về vấn đề này. Những sự kiện này không ảnh hưởng đến gia đình tôi và tôi như cách chúng ảnh hưởng đến người bạn và đồng nghiệp thân của tôi, Henry, khi ông xem truyền hình và thấy những câu chuyện xảy ra với con trai và cháu trai của ông. Những sự kiện này không ảnh hưởng đến tôi như nó ảnh hưởng đến người bạn và đồng nghiệp thân của tôi, Linda, khi bà nói chuyện với con gái và nhìn hai đứa cháu nhỏ của bà với niềm vui và sự lo lắng khi chúng lớn lên là người Mỹ gốc Phi ở quốc gia này.

Hơn 165,000 học sinh không trải nghiệm những sự kiện này trong cùng một cách. Các em đã không bị ảnh hưởng một cách tương tự bởi những sự kiện này. Tôi rất đau lòng vì tôi biết rằng những học sinh da màu của chúng tôi, đặc biệt là các học sinh người Mỹ gốc Phi, có một nỗi sợ hãi thực sự và lo lắng sâu sắc. Họ sợ cho các thành viên gia đình, bạn bè và cho chính họ, và nỗi sợ đó thúc đẩy sự tức giận dữ dội.

Điều này phải thay đổi. Chúng ta phải làm hết sức để đạt được một xã hội tốt hơn, công bằng hơn cho các con chúng ta, cho gia đình và cho chính chúng ta. Chúng ta không thể đứng yên trong khi các thành viên trong cộng đồng của chúng ta phải chịu sự bất công và sống trong sợ hãi. Mỗi người đều có trách nhiệm và tất cả chúng ta phải làm bổn phần của mình. Nếu chúng ta cùng nhau đối phó việc này, chúng ta phải chịu trách nhiệm và làm bổn phần của mình.

 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845