‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith
alt_text

Tất Cả Cùng Nhau: Với Lòng Tốt, Lòng Từ Bi và Cách Tiếp Cận Nhẹ Nhàng

Tôi nhận rất nhiều thư qua emails. Hàng trăm lá thư đến vào hầu hết các ngày và đôi khi, gấp hai hoặc ba lần như vậy. Một số là hậu cần; một số là thông tin; và những số khác là cá nhân. Nhiều tin nhắn đến và rời hộp thư điện tử của tôi, nhưng một số tin được giữ lại trong lòng tôi và thay đổi cách tôi nhìn một tình huống hoặc liên hệ đến những người khác. Đây là những thông điệp thực sự quan trọng.

Vài tuần trước, tôi đã chia sẻ một email trong Blog của Giám đốc về một giáo viên đã viết trong tuần thứ hai đóng cửa trường. Khi chúng tôi bước vào tuần thứ sáu của một thực tế phi thường mới, tôi tiếp tục níu giữ thông điệp của giáo viên này. Các câu trong thông điệp mà gắn bó với tôi là:

extraordinary reality, I hang on to this teacher’s message. Phrases in the message that stick with me are:

"thừa nhận các ý định tốt đẹp nhất... nới rộng sự khoan dung mà không cần phán xét... trở nên uyển chuyển và thực tế"

Những câu này đã giúp tôi nhận biết là cách chúng ta phản ứng với nhau bây giờ sẽ trở thành một nền tảng cho cách chúng ta liên hệ với nhau khi chúng ta trở lại các trường học, khi chúng ta một lần nữa nói chuyện trực tiếp và làm việc cạnh nhau.

Khi chúng tôi kiên trì qua sự bình thường mới này, điều bắt buộc phải nhận biết là một số thành viên của gia đình MCPS chúng tôi đang phải đối phó với những khó khăn khắc nghiệt. Một số đã mất người thân yêu; một số đã mất việc làm; một số người ở tiền tuyến chiến đấu với đại dịch này; và tất cả chúng ta đang điều chỉnh để thay đổi thói quen hàng ngày. Tất cả chúng ta đang được yêu cầu làm phần việc của mình để giảm bớt mức độ nghiêm trọng mà căn bệnh này gây ra cho cộng đồng chúng ta.

Gần đây, một phụ huynh đã chia sẻ một thông điệp email mô tả những gì bà hy vọng các con của bà sẽ kinh nghiệm giáo dục trong thời gian này. Bà hy vọng các con của bà sẽ có "các cơ hội để kết nối và nói chuyện với giáo viên, nghe họ nói, tham dự các bài học video thú vị và hấp dẫn mà không phải chỉ là các trang bài làm, đặt câu hỏi qua email và giờ làm việc, và tất cả cùng làm việc để vượt qua điều này với lòng tốt, lòng từ bi và một tiếp cận nhẹ nhàng với mọi thứ.

extraordinary reality, I hang on to this teacher’s message. Phrases in the message that stick with me are:

"với lòng tốt, lòng từ bi và một tiếp cận nhẹ nhàng với mọi thứ"

Tôi hiện có ba câu mà gắn chặt vào trí tôi: thừa nhận các ý định tốt đẹp nhất... nới rộng sự khoan dung mà không cần phán xét... trở nên uyển chuyển và thực tế...với lòng tốt, lòng từ bi và một tiếp cận nhẹ nhàng với mọi thứ. Thật là một cách tuyệt vời để tiếp cận mỗi người, mỗi ngày khi chúng ta tiến đến tương lai.

Chúng ta cùng nhau đối phó với vấn đề này.

Hãy dành một vài phút để lắng nghe những thông điệp hy vọng, khuyến khích và lời khuyên thiết thực sau đây.

Chúng Tôi Đạt Được MCPS Này

Message from President Shebra Evans

Thông Báo từ Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Shebra Evans

Message from Board of Education Member Brenda Wolff

Thông Báo từ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Brenda Wolff

Message from Board of Education Member Patricia O'Neill

Thông Báo từ Thành Viên Hội Đồng Giáo Dục Patricia O’Neill

 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845