Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,

Chúng tôi viết thơ để cung cấp với quý vị thông tin phụ trội về vi khuẩn coronavirus và các cố gắng của MCPS để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh.

Ngày hôm qua (Ngày 3 Tháng 3), Hội Đồng Quận Montgomery đã nhận tin từ Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) và Office of Emergency Management and Homeland Security về những cố gắng chuẩn bị cho vi khuẩn coronavirus của Quận. Hội đồng đã nhận được thông tin cập nhật về coronavirus (COVID-19) và bàn luận về các nỗ lực của Quận để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả các dân cư. Lãnh đạo MCPS và các cộng tác cộng đồng và các nhóm liên hệ khác đã tham gia vào cuộc bàn luận quan trọng này.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng nên xem tin và đọc các tài liệu quan trọng mà đã được chia sẻ tại buổi loan tin.

DHHS đã chia sẻ là nguy cơ đối với công chúng Mỹ nói chung vẫn còn thấp và cho đến nay, không có trường hợp nào được xác nhận ở Maryland hay tại Vùng Thủ đô Quốc gia. Theo luật của Maryland, Nhân Viên Y Tế Quận quyết định về việc đóng cửa trường học khi liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng. Những quyết định này được thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan quận khác. Vào lúc này, theo hướng dẫn của DHHS, các trường sẽ vẫn mở cửa và điều hành ở cấp quận sẽ tiếp tục như bình thường.

MCPS có một kế hoạch để đối phó với sự liên tục của các điều hành và học tập của học sinh nếu có sự bột phát ở tiểu bang và trong quận. Quận cũng đang họp với tất cả các hiệu trưởng trong tuần này để xem lại các thủ tục chuẩn bị khẩn cấp. Chúng tôi tiếp tục nghe các thành viên của cộng đồng mà tìm hiểu thêm thông tin về các phương cách chúng tôi thực hiện để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút trong trường học và để cung cấp việc giảng dạy cho học sinh trong trường hợp đóng cửa trường học. Các thông tin sau đây nhấn mạnh các khía cạnh của kế hoạch của quận cho trường học, các cơ sở và sự giảng dạy.

Các Trường Học và Cơ Sở MCPS

 • Nhân viên dịch vụ tòa nhà MCPS đã tăng cường sự tập trung vào việc khử trùng tường tận các diện tích công cộng.
 • Chúng tôi tiếp tục cung cấp chất khử trùng tay tại tất cả các cơ sở và tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng cách đảm bảo là tất cả các tòa nhà đều được tích trữ với xà phòng một cách thích hợp.
 • Quận tiếp tục chia sẻ các thực hành tốt nhất cho toàn thể sức khỏe trong mùa lạnh và cúm với các học sinh, phụ huynh và nhân viên. Những biện pháp phòng ngừa bao gồm:
  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng có chất cồn.
  • Tránh chạm vào mắt, miệng và mũi nếu tay không rửa sạch.
  • Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh.
  • Nên ở nhà khi bị bệnh.
  • CDC đề nghị là cá nhân ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi họ không còn bị sốt hoặc có dấu hiệu bị sốt mà không cần uống thuốc giảm sốt (như, ớn lạnh, cảm thấy ấm, diện mạo đỏ ửng).
  • Che miệng với khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy ngay vào thùng rác.
  • Lau sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt mà đụng chạm thường xuyên.
  • Dùng bất cứ loại thuốc chống vi-rút nào theo toa thuốc của quý vị như được hướng dẫn.
 • Các bích chương thông tin của CDC sẽ được phân phát tại tất cả các trường học. Các phụ huynh có thể tìm các bích chương này trong nhiều ngôn ngữ tại đây.

Các Sinh Hoạt Giảng Dạy cho các Học Sinh

 • MCPS đang chuẩn bị cung cấp các sinh hoạt giảng dạy cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 trong trường hợp các trường học đóng cửa.
 • Để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh và gia đình, các sinh hoạt giảng dạy này sẽ được cung cấp qua sự truy cập trực tuyến và trong bản in.
 • Nhiều công cụ sẽ được sử dụng để cung cấp các sinh hoạt giảng dạy. Điều này bao gồm:
  • Sử dụng trang mạng MCPS để cung cấp các phim video giáo khoa và các tài liệu giảng dạy khác phù hợp cho các cấp lớp và môn học khác nhau.
  • Sử dụng Truyền Hình Giảng Dạy MCPS để truyền hình các chương trình giáo dục mà cung cấp cho các cấp lớp và môn học khác nhau.
  • Cung cấp ý kiến cho các sinh hoạt giảng dạy mà các phụ huynh có thể hoàn thành với các con.
  • Các học sinh truy cập Trương Mục Google cho Giáo dục (GAFE), mà cung cấp khả năng cho các học sinh tham gia trong các hoạt động trực tuyến theo cách thức có tổ chức. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu các phương cách để có sẵn kỹ thuật cho các học sinh.

Trong Trường Hợp Trường Học Đóng Cửa

 • MCPS sẽ theo hướng dẫn của DHHS để hướng các cơ sở và xe buýt trở lại hoạt động bình thường.
 • Trang mạng MCPS sẽ được cập nhật thường xuyên và thông tin sẽ được chia sẻ với cộng đồng về tình trạng hoạt động của chúng tôi qua nhiều phương thức bao gồm AlertMCPS, ConnectEd, phương tiện truyền thông xã hội, Đường dây Thông tin MCPS và QuickNotes.
 • Các nhân viên chủ yếu của MCPS sẽ trở lại trước tất cả các nhân viên và học sinh khác để đảm bảo sự sạch sẽ và vệ sinh cho các cơ sở của chúng tôi.
 • Tùy thuộc vào thời gian các trường học đóng cửa, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bữa ăn tại một số trường như các nơi bữa ăn trong vùng. Thông tin trên các trang mạng sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau khi được hoàn tất.

Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

 • MCPS cập nhật trang mạng coronavirus hàng ngày và các thành viên của cộng đồng được khuyến khích truy cập trang này thường xuyên. Trang này có thông tin cập nhật từ các quan chức y tế quận, tiểu bang và liên bang, liên kết đến các tài nguyên quan trọng trong nhiều ngôn ngữ, các lời khuyên để nói chuyện với con về coronavirus, và Câu Hỏi Thường Được Đề Cập (FAQ). FAQ cung cấp thông tin bổ sung về các chủ đề quan trọng như các chuyến du hành của trường, kế hoạch giảng dạy và cách phụ huynh có thể giúp đỡ.

Nếu quý vị có thắc mắc về các nỗ lực của quận, quý vị có thể liên lạc với Montgomery County Office of Disease Control and Epidemiology tại 240-777-1755. Yêu cầu liên lạc với MCPS Office of Communications tại 240-740-2837 nếu quý vị có câu hỏi về các điều hành của quận và giảng dạy của học sinh.

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery