Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: August 27, 2018

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Chào mừng đến với niên học 2018-2019!

Welcome Video

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Chào mừng đến với niên học 2018-2019!

Nhân viên của Các Trường Công Lập Quận Montgomery đã trải một mùa hè chuẩn bị cho niên học này. Chúng tôi đã tuyển dụng nhân viên, dọn dẹp và chuẩn bị các tòa nhà, tham gia trong các huấn luyện, mua vật liệu, xem xét và thực hiện các thủ tục an toàn, và kế hoạch các bài học. Chúng tôi làm tất cả những điều này để thực hiện mục tiêu chính của chúng tôi là chuẩn bị cho tất cả các học sinh phát triển mạnh trong tương lai các em.

Tôi tin chắc rằng để tạo thành công cho các lớp học và trường học, chúng tôi phải bao gồm các yếu tố khoa học, nghệ thuật và trái tim trong việc giảng dạy của chúng tôi. Khoa học cung cấp thông tin cho việc dạy học của chúng tôi qua cách sử dụng nghiên cứu về học tập, dữ liệu thành tích, và kiến thức tăng triển về tinh thần và trí óc. Giảng dạy khéo léo kích thích giác quan và chiếm đoạt tâm trí của chúng ta; nó tạo sự nhiệt tình cho việc học. Trái tim giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ với học sinh và gia đình; nó thể hiện sự cam kết, chu đáo, lòng thương và quan tâm của chúng tôi. Tôi tin rằng ba yếu tố này, cùng nhau, rất cần thiết cho sự thành công của học sinh.

Hệ thống trường học của chúng tôi có một lịch sử lâu dài về mức độ thành công cao cho nhiều học sinh, nhưng không cho tất cả. Điều này phải thay đổi. Năm nay, MCPS tiếp tục công việc hướng tới sự xuất sắc cho tất cả bằng cách nới rộng sự tiếp cận và cơ hội cho các học sinh của chúng tôi để giúp các em phát huy tiềm năng của các em và thành đạt ở mức cao nhất.

Gần đây tôi đã đọc một câu trích dẫn của tác giả Andy Andrews mà gây một ấn tượng cho tôi: "Khi đối mặt với một thử thách, một trái tim tận tâm sẽ tìm kiếm một giải pháp."

Chúng tôi may mắn có được rất nhiều nhân viên và các thành viên trong cộng đồng với trái tim tận tâm và một quyết tâm cho các học sinh của chúng tôi. Cùng nhau, tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể đạt được mục đích cốt lõi của chúng tôi cho tất cả các học sinh.

Tôi mong đợi một niên học tuyệt vời!

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học