Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: February 5, 2019

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Thông Điệp Giữa Năm về An Toàn từ MCPS (Ngày 31 Tháng Giêng, 2019)

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

 

Hiện chúng tôi đang ở giữa năm học, tôi muốn thông báo với quý vị tin mới nhất về tiến triển liên tục của chúng tôi để đảm bảo học sinh của chúng tôi có một môi trường an toàn và thân thiện để học hỏi. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, khi mục đích cốt lõi của chúng tôi là hệ thống trường học chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển mạnh trong tương lai, chúng tôi biết điều này không thể đạt được nếu các học sinh không cảm thấy an toàn và được tiếp đón ân cần tại các trường học chúng tôi.

Sự an toàn của các học sinh và nhân viên không phải là môt lần "sáng kiến", mà là một nỗ lực liên tục với thẩm định, cải tiến và phát triển kiên định. Quý vị có thể truy cập rất nhiều thông tin về an toàn MCPS, <đây>. Chúng tôi yêu cầu quý vị đánh dấu trang này và thường xuyên xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về tất cả những gì chúng tôi đang làm để giữ an toàn cho học sinh MCPS.


Đây là vài điểm nhấn mạnh:

Chào đón ông Ed Clarke, Giám đốc, Department of School Safety and Security - Văn Phòng An Toàn và An Ninh Trường Học

Vào Tháng 12, MCPS đã chào đón ông Edward ("Ed") A. Clarke đến với đội MCPS với tư cách là giám đốc văn phòng an toàn và an ninh trường học. Ông Clarke đã lãnh đạo hơn bốn năm Maryland Center for School Safety, nơi ông đã giúp xây dựng Maryland Safe to Learn Act of 2018 nhằm tăng cường các ghi thức và tăng tài trợ cho an toàn học đường. Mr. Clarke trước đây là Giám đốc An Ninh và An Toàn MCPS và là đại úy về hưu của Sở Cảnh Sát Quận Montgomery. Trong những tháng tới, ông Clarke và Dr. Christina Conolly, giám đốc dịch vụ tâm lý, sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng trên toàn quận để tham gia cùng với phụ huynh, học sinh và nhân viên về an toàn trường học. Để thêm thông tin về ông Clarke và Dr. Conolly, bấm vào đây.

Cơ Sở Hạ Tầng An Ninh Trường học:

  • MCPS đã khởi xướng việc hiện đại hóa toàn hệ thống và thay thế Hệ Thống Kiểm Soát Ra Vào ở mỗi trường.
  • Chúng tôi đã nâng cấp Hệ Thống Kiểm Điểm Khách Viếng Trường (VMS) cho các trường học. VMS sàng lọc thẻ kiểm tra của khách viếng và tham chiếu với hồ sơ đăng ký những người phạm tội tình dục.
  • Chúng tôi có 173 trường hoạt động với tiền đình an ninh tích cực. Tám trong số các tiền đình này đã được đặt gần đây và đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng. Để thêm thông tin, bấm vào đây.
  • Tất cả các trường trung học đều được bổ sung đầy đủ các máy hình CCTV được đặt khắp bên trong và bên ngoài các tòa nhà. Chúng tôi đã mua và đặt các máy hình tại các trường tiểu học, và tăng cường cơ sở máy hình của các trường trung học nếu cần. Để thêm thông tin, bấm vào đây.
  • Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường cơ sở truyền thông qua việc nâng cấp lên truyền thanh hai chiều kỹ thuật số. Khi cơ sở hạ tầng hoàn tất, các trường sẽ được nâng cấp lên truyền thanh kỹ thuật số mà sẽ cho phép sự kết nối truyền thanh giữa các trường, và giữa các trường với lãnh đạo an ninh.

Kế Hoạch và Thủ Tục An Toàn Trường Học

  • Chúng tôi đang làm việc với các chuyên viên an toàn công cộng để phát triển các kế hoạch an toàn cá nhân mới, cho từng trường để chuẩn bị cho năm học tới và một hệ thống giám sát để đảm bảo độ trung thực của kế hoạch. Một phần của các kế hoạch an toàn này sẽ tập trung vào các lớp học có thể di chuyển, và những thực tập hoạt động cũng như tài nguyên công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của cấu hình không gian ngoài trời của mỗi trường.
  • Chúng tôi đã thành lập một nhóm làm việc với các cộng tác thực thi pháp luật của Quận Montgomery để xem lại các thủ tục an ninh và an toàn của chúng tôi và bao gồm Nhân viên Tài nguyên Trường học cho các trường học, và chúng tôi sẽ thay đổi các thủ tục khẩn cấp cho năm tới khi cần thiết để theo sát với các thực tập tốt nhất hiện nay cho các tình hình với tay súng hoạt tính.
  • Chúng tôi đang hợp tác với các đồng nghiệp khắp tiểu bang để phát triển một chính sách kiểu mẫu về thẩm định mối đe dọa, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện tại địa phương.

Kiểm Tra Lý Lịch:

  • Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường các nghi thức kiểm tra lý lịch, bao gồm tiến hành kiểm tra lý lịch cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em cho các nhân viên cũ trở lại và nhân viên mới.
  • Chúng tôi đã bắt đầu quy trình lấy lại dấu tay của tất cả các nhân viên. Quy trình này sẽ trở thành một phần của một chu kỳ thông thường, ngược với một lần vào lúc được thuê.

Pháp luật

Vào tháng 4, 2018, ông thống đốc đã ký thành luật Maryland Safe to Learn Act, mà tăng gia đáng kể sự giám sát về an toàn và an ninh tại trường học của Maryland Center for School Safety và Maryland State Department of Education. Luật pháp yêu cầu các kế hoạch an toàn nâng cao cho từng trường, các chính sách mới liên quan đến thẩm định các mối đe dọa thường xuyên và liên tục, và các thủ tục và huấn luyện mạnh mẽ hơn cho các trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi rất hoan nghênh luật này và đã làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp khắp tiểu bang để kế hoạch việc thực hiện luật mới này. Để thêm thông tin, bấm vào đây.

Báo Cáo MCPS

Nếu quý vị chưa có cơ hội đọc báo cáo MCPS về an toàn và an ninh trường học, tôi khuyến khích quý vị xem báo cáo này. Quý vị có thể xem bản báo cáo Ở ĐÂY. Báo cáo đưa ra một kế hoạch hành động ngắn hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn cho an toàn và an ninh trong quận chúng tôi.

Đường Giây Nóng về An Toàn của Trường Học

Nếu quý vị nghe hay thấy một điều gì, xin lên tiếng. MCPS có một vận động đang diễn ra để đảm bảo tất cả học sinh và nhân viên biết rằng họ có thể gọi 833-MD-B-Safe (833-632-7233) để báo cáo ẩn danh các mối đe dọa cho học sinh, nhân viên hoặc trường học MCPS, để các cơ quan thích hợp điều tra và hành động ngay lập tức.

Cảnh Sát Quận Montgomery và Cộng Tác Pháp Luật Địa Phương

Department of School Safety and Security (Văn Phòng An Toàn và An Ninh Học Đường- DSSS) đã phát triển một cộng tác xuất sắc với Cảnh sát Quận Montgomery, Văn phòng Cảnh sát Trưởng và các cơ quan pháp luật thị xã. Các thành viên của DSSS gần đây đã gặp nhóm chỉ huy cấp cao của Cảnh sát Quận Montgomery để thảo luận và giải quyết các vấn đề và mối quan tâm về an toàn trường học để phát triển cách tiếp cận tập thể đối với sự an toàn trường học. Ngoài ra, DSSS sẽ họp mặt với các chỉ huy quận khác nhau để thảo luận và giải quyết các vấn đề về an toàn trường học. Thành viên DSSS sẽ tổ chức các cuộc họp tương tự với các cơ quan cộng tác pháp luật thị xã của chúng tôi về an toàn trường học.

Tất cả các cơ quan pháp luật của Quận Montgomery của chúng tôi tham gia Chương trình Nhân viên Tài nguyên Trung học. Các cuộc thảo luận thường xuyên được tổ chức liên quan đến Chương trình SRO với Cảnh sát Quận Montgomery.

Chúng tôi đã mở rộng phạm vi bao quát của Nhân viên Tài nguyên Trường học (SSC) đến năm ngày một tuần tại tất cả các trường trung học cấp III MCPS.

Trung Tâm An Toàn Trường Học Maryland— Các Kế Hoạch An Toàn Cá Nhân

DSSS đang hợp tác với Trung Tâm An Toàn Trường Học Maryland về một số sáng kiến. Cuối cùng, DSSS sẽ sử dụng mẫu đơn đánh giá tòa nhà để xác định nhu cầu cơ sở hạ tầng an toàn và an ninh của các trường học của chúng tôi. Mỗi trường cũng sẽ có một kế hoạch an toàn cá nhân mà sẽ xem xét các biện pháp bảo vệ an toàn tốt nhất suốt ngày. Cuối cùng, vào Tháng 5, 2018, tất cả các hiệu trưởng đã nhận một thư báo thiết lập các hướng dẫn và thực tập tốt nhất cho các lớp học di động của chúng tôi và DSSS cũng đã làm việc để cung cấp ACS cho các trường đã nhận các lớp học di động.

Các Buổi Họp Cộng Đồng An Toàn Trường Học

DSSS và Văn Phòng Thông Tin Công Cộng đang làm việc với Hội Đồng PTA của Quận Montgomery để tổ chức năm buổi họp cộng đồng trường học để thảo luận về các vấn đề an toàn ở trường, các vấn đề về sức khỏe tâm thần của học sinh và các nghi thức khóa cửa với lựa chọn. Các buổi họp cộng đồng sẽ bắt đầu vào tháng Hai và kéo dài đến tháng Ba, 2019. Xem ngày và địa điểm, bấm tại đây.

Tất cả những cải tiến này, với tổng cộng hơn 8 triệu đô la, rất quan trọng để tăng cường sự an toàn trường học và chuẩn bị khẩn cấp. Cuối cùng, trong khi thành tích của học sinh là nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi, sự an toàn của học sinh và nhân viên phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này và tôi muốn quý vị biết về nhiều sáng kiến chúng tôi đang tiến hành để tiếp tục thúc đẩy và tăng cường an toàn và an ninh trường học.

Cám ơn quý vị cho những gì quý vị đã làm để giúp chúng tôi hỗ trợ sự an toàn và an ninh tại cộng đồng MCPS.

Kính thư,

Andrew Zuckerman
Chánh Sở Điều Hành