Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: February 08, 2017

Quyết Tâm Duy Trì của Chúng Tôi cho Sự An Toàn và Thân Thiện tại Các Trường Học

Kính gởi các Gia Đình MCPS:

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) quyết tâm cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho tất cả các học sinh. Là một phần của cố gắng tiếp tục duy trì quyết tâm này, chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả các phụ huynh và giám hộ các tài nguyên để giúp chúng tôi ngăn ngừa sự bắt nạt và quấy rối tại các trường học. Những tài nguyên này có thể được truy cập tại trang mạng của chúng tôi tại
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/bullying/.

Ngoài ra, chúng tôi kèm theo một bản sao của Bullying, Harassment, or Intimidation Reporting Form-Đơn Báo Cáo Bắt Nạt, Quấy Rối hay Dọa Nạt với học bạ của con quý vị. MCPS quyết tâm cung cấp một môi trường học vấn an toàn tại tất cả các trường học hầu chúng tôi có thể tập trung và cung cấp cho các học sinh với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, và các cơ hội đạt khả năng và thành công tại đại học và trong nghề nghiệp của các em.

Kính,
MCPS Office of Student and Family Support and Engagement- Văn Phòng Hỗ Trợ Học Sinh và Gia Đình MCPS