Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
SEARCH
HOMEABOUT USSCHOOLSCOMMUNITYFOR PARENTSFOR STUDENTSFOR STAFF


MCPS TV HOME

> BOE Meeting Coverage
> PowerPoint Guidelines

ABOUT MCPS TV

> FAQs

MCPS TV PROGRAMS

> Award Winning Programs
       
> Program Guide
     

MCPS TV FORMS

> Program Request
> Consent & Release

CONTACT US


RELATED LINKS

> Public Information Office
> Web Services


MCPS > INSTRUCTIONAL TV > WEBCASTS > OUR SCHOOLS TODAY


WEBCAST :: Học Đường Ngày Nay Của Chúng TaCó thể xem truyền hình trên trang mạng qua chương trình truyền thông trên Internet gọi là Real Media. Chương trình này miễn phí: www.real.com

Set encoding to UTF-8 to view non-English characters correctly


Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta là chương trình truyền hình dành cho các phụ huynh về các phương cách giúp đở các con em thành công tại trường học. Các chương trình này sẽ giúp các phụ huynh hiểu biết về các chương trình và công vụ của các trường công lập thuộc quận Montgomery và hướng dẫn về cách khuyến khích em học sinh thành đạt.

Thứ năm: 8:15am | 12:15pm | 4:15pm | 8:15pm


Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta Webcasts
Những Vấn Đề của Các Em Vị Thành Niên

:: Broadband :: Dial-Up 
Môi Trường Truyền Thông Xã hội

:: Broadband :: Dial-Up 
       
Giảng Dạy về Toán: Những Đường Lối Khác Nhau

:: Broadband :: Dial-Up 
Xử Dụng Edline & Giải Thích về Connect-ED

:: Broadband :: Dial-Up 
Các Chương Trình "Choice" (Lựa Chọn) Trung Học Cấp III

:: Broadband :: Dial-Up 
Buổi Trò Chuyện với Học Sinh

:: Broadband :: Dial-Up 
Buổi Trò Chuyện với Phụ Huynh

:: Broadband :: Dial-Up 
Bảy Yếu Tố Chính Để Chuấn Bị Đại Học

:: Broadband :: Dial-Up 
An Toàn Trên Mạng Cybernet

:: Broadband :: Dial-Up 
Ngăn ngừa việc bỏ học: Giúp Những Học Sinh Trong Tình Trạng Có Thể Bỏ Học

:: Broadband :: Dial-Up 
Học Bổng Và Trợ Cấp Tài Chánh Cho Đại Học

:: Broadband :: Dial-Up 
Thông Tin Mới Nhất Về HSA

:: Broadband :: Dial-Up 
Phụ Huynh Có Thể Giúp Con Em Như Thế Nào Trong Việc Làm Bài Tập Ở Nhà

:: Broadband :: Dial-Up 
Chủng Tộc và Dân Tộc:  Tại Sao Tôi  Cần Trả Lời Những Câu Hỏi Về Vấn Đề Này

:: Broadband :: Dial-Up 
Nói Chuyện Với Những Học Sinh ESOL Tốt Nghiệp MCPS

:: Broadband :: Dial-Up 
       
Những Lựa Chọn Trường Học: Sự Lựa Chọn và Những Chương Trình Ứng Dụng

:: Broadband :: Dial-Up 
Chiều Hướng Lên Đại Học: Tạo Một Thái Độ Tự Tin

:: Broadband :: Dial-Up 
Chương Trình Cải Tiến Trung Học Cấp II

:: Broadband :: Dial-Up 
Trắc Nghiệm Theo Tiêu Chuẩn

:: Broadband :: Dial-Up 
Sức Khoẻ Tâm Thần Và Tâm Lý Của Con Quý Vị

:: Broadband :: Dial-Up 
Kiểm Tra Tiến Triển Học Trình Của Học Sinh

:: Broadband :: Dial-Up 
Chính Sách Chấm Điểm và Cách Hiểu Phiếu Điểm

:: Broadband :: Dial-Up 
Cách Thức Giúp Con Quý Vị Thành Công

:: Broadband :: Dial-Up 
Chuẩn Bị Cho Năm Học Mớii

:: Broadband :: Dial-Up 
       
Giáo Dục Con Cái

:: Broadband :: Dial-Up 
Sự Tham Dự Và Hoạt Động Tình Nguyện Của Phụ Huynh

:: Broadband :: Dial-Up 
Nói Chuyện Với Con

:: Broadband :: Dial-Up 
HSA (hướng dẫn chi tiết về các yêu cầu đối với kỳ thi ở Bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp)

:: Broadband :: Dial-Up 
Hướng Dẫn Con Em Trong Việc Tiếp Cận Với Kỹ Thuật

:: Broadband :: Dial-Up 
Việc Lựa Chọn Các Lớp Học

:: Broadband :: Dial-Up 
Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Trung Học

:: Broadband :: Dial-Up 
Những Dịch Vụ ESOL, Các Nguồn Trợ Giúp Và Việc Giảng Dạy

:: Broadband :: Dial-Up 
Giải Quyết Những Mâu Thuẫn Giữa Phụ Huynh và Thầy Giáo

:: Broadband :: Dial-Up 
       
Các dịch vụ yểm trợ ở Quận Montgomery Countỵ

:: Broadband :: Dial-Up 
Cách làm cha mẹ

:: Broadband :: Dial-Up 
Quan tâm của học sinh trung học cấp i và tiểu học

:: Broadband :: Dial-Up 
Quan Tâm Của Học Sinh Trung Học

:: Broadband :: Dial-Up 
Trêu trọc

:: Broadband :: Dial-Up 
Giúp đỡ con làm bài toán và văn chương ở nha

:: Broadband :: Dial-Up 
Sửa soạn thi SAT

:: Broadband :: Dial-Up 
Chuyển từ trung học cấp I lên trung học cấp II

:: Broadband :: Dial-Up 
Họp phụ huynh-giáo viên

:: Broadband :: Dial-Up 
An toàn trên xe buýt

:: Broadband :: Dial-Up 
       
Bắt đầu Đi học

:: Broadband :: Dial-Up 
Sổ Học bạ và các Buổi họp phụ huynh

:: Broadband :: Dial-Up 
Luật lệ trường học

:: Broadband :: Dial-Up 
Các điều kiện tốt nghiệp trung học và ghi danh vào đại học

:: Broadband :: Dial-Up 
Các dịch vụ dành cho các học sinh học tiếng Anh
:: Broadband :: Dial-Up 
Giúp em học sinh thành công tại trường
:: Broadband :: Dial-Up 
Các Chương trình và các dịch vụ của MCPS
:: Broadband :: Dial-Up 
Các dịch vụ trong cộng đồng :: Broadband :: Dial-Up 

Updated Error processing SSI file
| Maintained by Error processing SSI file

HOME | PARENTS | STUDENTS | STAFF | ABOUT | SCHOOLS | COMMUNITY | BOARD OF ED | TOP up arrow
Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850
Contact | Privacy | Nondiscrimination/ADA | Get Acrobat | Get Flash | Montgomery County
 
Error processing SSI file