Virtual Civility
Guidance for Students and Families

PHÉP LỊCH SỰ TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH

Phụ huynh và người giám hộ đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập và thành tích của học sinh và sự hỗ trợ của họ đặc biệt là quan trọng trong việc học tập trực tuyến.

Khi giáo viên làm việc cách biệt và trẻ em học tại nhà, thỉnh thoảng các gián đoạn có thể xảy ra. Tuy nhiên, lớp học trực tuyến thật sự là một lớp học và điều quan trọng là lớp học phải được cư xử như một lớp học thật.

Học trực tuyến là mới mẻ đối với mọi người. Sự linh hoạt và kiên nhẫn là chủ yếu cho học tập trực tuyến. Chúng tôi ca tụng công việc mà các trường đang thi hành để hỗ trợ học sinh và vai trò của phụ huynh và người giám hộ trong sự thành công của học sinh.


Hướng Dẫn cho Phụ Huynh

 
 • Điều quan trọng là phải xem lớp học trực tuyến như một “lớp học” thông thường. Bảo đảm là con quý vị bắt đầu đúng giờ, sẵn sàng học, tham gia, tuân theo các quy luật của lớp và tuân thủ Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh MCPS. Các tiêu chuẩn hành vi giống như hành vi mà quý vị sẽ thực hành trong "đời sống thật" nên được tuân theo trong việc học tập trực tuyến.
 • Thế giới học tập trực tuyến là mới đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi hiểu là thỉnh thoảng các gián đoạn hay trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra. Chỉ định một khu vực trong nhà cho “trường học” và cố gắng hết sức để hạn chế sự sao lãng, như TV, điện thoại di động và âm nhạc.
 • Hãy nhớ rằng trường học là một nơi an toàn để học sinh chứng minh sự hiểu biết của em. Điều này sẽ giúp giáo viên xác định các điểm giỏi và điểm kém và phân biệt việc giảng dạy.
 • Liên lạc: Làm hẹn để thảo luận về sự tiến bộ của con quý vị với giáo viên của em.
 • Hỗ trợ con với công việc của em nếu cần, nhưng không hoàn tất việc làm của em hay cung cấp những câu trả lời.
 • Hãy lưu ý đến những gì máy ảnh và máy vi âm của con quý vị có thể ghi lại được.
 • Giúp bảo đảm là con quý vị ăn mặc thích hợp cho lớp học, và lưu ý đến cách ăn mặc của những người khác trong gia đình.
 • Điều quan trọng là phải tôn trọng quyền riêng tư của các học sinh khác và gia đình. Việc ghi lại các buổi giảng dạy mà không được phép là bị cấm, cũng như đăng ảnh hay video của lớp học con quý vị lên mạng truyền thông xã hội.
 • Tôn trọng giờ học: giờ học theo lịch thường xuyên là giờ giảng dạy cho các học sinh, đây không phải là thời gian để phụ huynh thảo luận về các vấn đề của em hay làm gián đoạn lớp học.

Khi gửi email cho giáo viên và nhân viên nhà trường:

 • Sử dụng dòng tựa đề để mô tả.
 • Hãy cho biết rõ ràng về vấn đề quý vị muốn đề cập và kết quả mong muốn.
 • Bao gồm họ và tên của con, tên của quý vị và thông tin liên lạc.
 • Giáo viên bận rộn, hãy dành một khoảng thời gian hợp lý để giáo viên trả lời thơ email của phụ huynh.

Hướng Dẫn cho Học Sinh

 • Bắt đầu lớp học sẵn sàng để học, tham gia, tuân theo các luật lệ của lớp và tuân thủ Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh MCPS.
 • Lưu ý là lớp học trực tuyến là một lớp học thật sự và không phải là thời gian thích hợp để cãi nhau hay phê bình trong thời gian giảng dạy của giáo viên với lớp học.
 • Không gây sự gián đoạn, tham gia hay tương tác với giáo viên trong khi giảng dạy trực tiếp. Hãy nhớ, làm hẹn để nói chuyện với giáo viên.
 • Tôn trọng giáo viên, trong email hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác.
 • Mọi người trong gia đình mà có thể xuất hiện trước máy ảnh cần phải mặc quần áo thích hợp.
 • Thâu lại các buổi giảng dạy mà không được phép là bị cấm. Trừ khi để giữ thông tin trực quan quan trọng cần thiết cho bài làm trong lớp
 • Không ngắt quãng trong quá trình giảng dạy trực tiếp. Nếu em cần nói chuyện với giáo viên, hãy gửi email cho thầy để sắp xếp thời gian cho một cuộc họp.
 • Hãy lưu ý đến những gì máy ảnh và máy vi âm của em có thể thâu được.
 • Học trực tuyến là mới mẻ đối với mọi người. Chúng tôi ca tụng công việc mà các trường đang thi hành để hỗ trợ học sinh và vai trò của phụ huynh và người giám hộ trong sự thành công của học sinh.