travel

Kính gởi Học sinh, Phụ huynh và Giám hộ MCPS:

Khi học sinh và nhân viên trở lại với giảng dạy trực tiếp, điều quan trọng là giải thích rõ về những kỳ vọng liên quan đến việc du lịch trong thời gian đại dịch. Cùng với nhau, tất cả chúng ta đều có cùng một mối quan tâm và trách nhiệm để giữ cho trường học và văn phòng an toàn và lành mạnh nhất cho tất cả nhân viên và học sinh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Bộ Y tế Maryland (MDH) không khuyến khích việc du lịch không cần thiết, yêu cầu cư dân chỉ du lịch vì những lý do cần thiết hay khẩn cấp, và hạn chế hay trì hoãn du lịch vì mục đích đi du lịch hay nghỉ hè. CDC tuyên bố rõ ràng:

Du lịch làm tăng cơ hội bị lây và lan truyền COVID-19. CDC đề nghị quý vị không nên đi du lịch vào thời gian này. Trì hoãn việc du lịch và ở nhà để bảo vệ chính mình và những người khác khỏi COVID-19.

Để tuân theo các chỉ dẫn đã cập nhật của MDH, những học sinh mà chọn đi du lịch ngoài Maryland và các khu vực lân cận (Virginia, West Virginia, Pennsylvania, Delaware và Washington, DC) phải thử nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ kể từ khi trở về và tự cô lập trong khi chờ đợi kết quả. Xin lưu ý là có những trường hợp ngoại lệ cụ thể đối với học sinh có triệu chứng và học sinh mà đã có COVID-19 trong 90 ngày trước khi đi du lịch. Yêu cầu đọc hướng dẫn từ tiểu bang kỹ lưỡng. Hướng dẫn này áp dụng cho thời gian nghỉ mùa xuân và bất cứ chuyến du lịch nào khác mà học sinh có thể thực hiện trong năm học và cũng được áp dụng bất kể tình trạng chủng ngừa. Xin lưu ý là các giao thức này sẽ được kiểm lại thường xuyên và cập nhật khi các hướng dẫn về sức khỏe của liên bang và tiểu bang thay đổi. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin mới nhất khi những thay đổi này xảy ra.

Chúng tôi hiểu là một số gia đình có kế hoạch rời vùng này trong kỳ nghỉ mùa xuân và hướng dẫn an toàn này có thể làm gián đoạn kế hoạch của họ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc thi hành các biện pháp phòng ngừa như vậy có thể làm giảm và hạn chế khả năng lan truyền của COVID-19 trong trường học. Chúng tôi tán thưởng sự hợp tác của quý vị và chúng tôi khuyến khích quý vị ở nhà vào dịp nghỉ mùa xuân theo yêu cầu của Ủy Viên Hành Pháp Quận Marc Elrich.

Kính,

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools