የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች MCPS የ2016-2017 ፍሬ ነገሮችን ፍንጭ ለመስጠት

ይመልከቱ

ጁላይ 2016

ጁላይ 2016
ይመልከቱ

ኦገስት 2016

ኦገስት 2016
ይመልከቱ

ሴፕቴምበር 2016

ሴፕቴምበር 2016
ይመልከቱ

ኦክቶበር 2016

ኦክቶበር 2016
ይመልከቱ
ይመልከቱ

ዲሰምበር 2016

ዲሴምበር 2016
ይመልከቱ

ጃንዋሪ 2017

ጃንዋሪ 2017
ይመልከቱ

ፌብሯሪ 2017

ፌብሩወሪ 2017
ይመልከቱ
ይመልከቱ
ይመልከቱ
ይመልከቱ