Skip to main content Skip to footer site map

Tin Tức

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học(1)

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018.

Hội Đồng Giáo Dục đang thay đổi thời gian họp của họ!

Hội Đồng Giáo Dục đang thay đổi thời gian buổi họp của họ bắt đầu vào tháng 7, 2018.   

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học

Thông Điệp của Giám Đốc các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018. Xem tại đây.

Ghi Danh Cho Chương Trình Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo

Quý vị có thể ghi danh cho các con quý vị ở tuổi chuẩn bị đi học cho các lớp Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo. Thêm thông tin có tại đây: Ghi Danh cho Head Start và Mãu Giáo

Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè (ELO SAIL)

Đây là một chương trình học mùa hè miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 2. Xin quý vị đọc về chương trình này tại đây .

Thời Tiết Khẩn Cấp

                                     

OSFSE Hướng Dẫn về Những Nguồn Tài Nguyên Cộng Đồng

         Sau đây là những nguồn tài nguyên cộng đồng ̣về các dịch vụ hỗ trợ dành cho các gia đình trong cộng đồng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các dịch vụ này trong tập san sau đây.

Trường Học Sẽ Kéo Dài Thêm Một Ngày 13 Tháng Sáu, 2018

 

Buổi Họp Về Những Thay Đổi của Sổ Học Bạ

Mời quý vị đến tham dự buổi họp để học về những điểm mới của sổ học bạ của con quý vị. Quý vị có thể xem thêm chi tiết về buổi họp bằng cách bấm vào trang mạng này.

Thời Tiết Mùa Đông

Mùa đông đã đến. MCPS cung cấp nhiều cách để gia đình và học sinh học về trường học đóng cửa, mở cửa trễ và tan trường sớm vì thời tiết khẩn cấp. Học về những quyết định về trường học và cách để truy cập tin tức mới nhất tại các trang mạng. Bấm tại đây:  How Weather Decisions Are Made How To Receive Emergency Information 

Click here to log in