Skip to main content Skip to footer site map

Tin Tức

Hội Đồng Giáo Dục Thực Hiện Sửa Đổi Lịch Trình Niên Học 2018-2019

Lịch Trình Mới cho Niên Học 2018-2019

Tờ Tin Vắn Tháng 11, 2017

Đây là tơ tin vắn QuickNotes đầu tháng 11 với những tin tức mớc nhất.

Lớp Học Anh Ngữ

Thông tin về các lớp học Anh ngữ dành cho những người ngoại quốc vào Ngày thứ Bảy và các lớp Học Anh Văn Buổi Tối.

Ngày Tựu Trường

Ngày tựu trường của niên học 2017-2018 là Ngày Thứ Ba 5 tháng 9, 2017.

Tập San Tin Vắn QuickNotes Trở Lại Trường của MCPS

Biết những tin tức về các trường học MCPS qua tờ tin vắn QuickNotes

Hỗ Trợ Cuộc Vận Động Tặng CẶP ĐI HỌC 2017

Quyên Tặng Cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu 

Học Sinh Sẽ Được Nhận Bữa Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè

Học sinh tại nhiều lớp hè hay chương trình giải trí sẽ được cung cấp bữa ăn như là một phần trong chương trình thực phẩm mùa hè của Quận Montgomery

Chương Trình Mùa Hè R.I.S.E

Đây là một chương trình mùa hè hứng thú giúp các học sinh sắp lên lớp 11 và 12 học hỏi về các lãnh vực nghề nghiệp khác nhau.

Chương Trình Trại Hè CTE của MCPS

Các trường trung học quận Montgomery sẽ cung cấp một chương trình giáo dục công nghệ vào mùa hè này. Đây là một chương trình trại hè của MCPS để giúp các học sinh học hỏi và chuẩn bị cho các nghề nghiệp.

Chủng Ngừa Mới cho Các Học Sinh vào Lớp 7

Những yêu cầu chủng ngừa mới cho các học sinh vào Lớp 7 tại Maryland

Click here to log in