Skip to main content Skip to footer site map

Lịch Trường Học

Related Pages

English | español | 中文 | français | Việt Nam | 한국어 | ለወላጆች

School Calendars → 2013-2014

Lịch Trường Niên Học: 2013-2014

MCPS sẽ học bù thêm hai ngày vì trường học đã đóng cửa vào những ngày trời tuyết năm nay. Học sinh sẽ đi học ngày thứ Hai 21 tháng 4, 2014 và ngày thứ Sáu 13 tháng 6, 2014.

Ngày Biến cố Ghi chú
2013

Ngày 26 Tháng 8

Ngày tựu trường của học sinh

Ngày 2 Tháng 9

Ngày Lễ Labor

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 5 Tháng 9

Rosh Hashanah

Trường học đóng cửa cho học sinh và thầy giáo

(Ghi chú: Yom Kippur là Ngày thứ Bảy 14 tháng

9, 2013)

Ngày 27 Tháng 9

Ngày Tan trường sớm K-12.

Kế hoạch/Chấm điểm/Báo cáo tạm thời

Các học sinh tan học sau giờ ăn trưa

Ngày 18 Tháng 10

Hội Nghị MSTA/Họp Mùa Thu MCAAP

Trường học đóng cửa cho học sinh và thầy giáo

Ngày 1 Tháng 11

Ngày Chuyên Nghiệp của Thầy Giáo

Học sinh nghỉ học

Một số các nhân viên 10 tháng đi làm

Ngày 11 Tháng 11

Ngày tan trường sớm K-8. Buổi họp phụ huynh.

Các học sinh tan học sau giờ ăn trưa

Ngày 12 Tháng 11

Ngày tan trường sớm K-8. Buổi họp phụ huynh.

Các học sinh tan học sau giờ ăn trưa

Ngày 27 Tháng 11

Ngày tan trường sớm trước Ngày Lễ Thanksgiving.

Ngày 28-29 Tháng 11

Ngày Lễ—Thanksgiving

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 24–25 tháng 12

Ngày Lễ—Christmas

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 23, 26, 27, 30, 3

tháng 12

Nghỉ Mùa Đông

Trường học đóng cửa cho học sinh và thầy giáo

2014

Ngày 1 tháng Giêng

Ngày Lễ Tân Niên

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 20 tháng Giêng

Ngày Lễ - Ngày lễ Dr Martin L. King, Jr.

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 21 tháng Giêng

Ngày Chuyên Nghiệp của Thầy Giáo

Học sinh nghỉ học

Một số các nhân viên 10 tháng đi làm

Ngày 17 Tháng 2

Ngày Lễ President

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày 28 Tháng 2

Ngày Tan trường sớm K-12.

Kế hoạch/Chấm điểm

Các học sinh tan học sau giờ ăn trưa

Ngày 28 Tháng 3

Ngày Chuyên Nghiệp của Thầy Giáo

Học sinh nghỉ học

Ngày 14-17 tháng 4

Nghỉ Mùa Xuân

Trường học đóng cửa cho học sinh và thầy giáo

Ngày 18 Tháng 4

Ngày Lễ Easter

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày thứ Hai 21 Tháng 4

Ngày học bù

Các Học Sinh và Nhân Viên Đến Trường Học

Ngày 26 Tháng 5

Ngày Lễ Memorial

Trường học và văn ph.ng đóng cửa

Ngày thứ Năm 12 Tháng 6

Nguyên Ngày

Ngày thứ Sáu 13 Tháng Sáu

Ngày học bù: Ngày tan trường sớm K-12

Ngày Học Cuối của Học Sinh

Ngày thứ Hai 16 Tháng 6

Ngày chuyên nghiệp của thầy giáo

 

Ghi chú: Ngày thứ Ba 24 tháng 6, 2014 là ngày Tuyển Cử Sơ Bộ Thống Đốc Tiểu Bang Maryland.

Lịch Trường Học khi cần thay đổi, 2013–2014

Nếu niên học bị các trường hợp khẩn cấp xáo trộn và trường học phải đóng cửa, niên học sẽ được kéo dài.

Nếu trường học đóng cửa. . .

 

Niên học sẽ kéo dài thêm. . .

 
5 ngày một ngày cho đến ngày 13 tháng Sáu, 2014
6 ngày hai ngày cho đến ngày 13 và 16 tháng Sáu, 2014
7 ngày ba ngày cho đến ngày 13, 16 và 17 tháng Sáu, 2014
8 ngày bốn ngày cho đến ngày 13, 16, 17 và 18 tháng Sáu, 2014
9 ngày năm ngày cho đến ngày 13, 16, 17, 18 và 19 tháng Sáu, 2014