Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: June 15, 2017

Other Languages: English | Spanish | French | Korean | Amharic | Chinese

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Cuối niên học là thời gian để chúc mừng, phản ảnh và lập kế hoạch cho tương lai. Khi tôi suy ngẫm về năm đầu tiên của tôi là Tổng Giám Đốc Học Vụ, tôi rất vui mừng vì chúng tôi có nhiều điều để ca tụng và thậm chí còn nhiều hơn nữa để chờ mong vào niên học 2017-2018.

Những Gì Chúng Tôi Đã Thành Đạt More than 10,000 Graduates at MCPS

Niên học 2016-2017 đã đem đến nhiều tài nguyên và trường học. Nhờ quyết tâm của Giám Đốc Điều Hành Quận Montgomery Isiah Leggett, Chủ Tịch Hội Đồng Quận Montgomery Roger Berliner, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Craig Rice, và toàn bộ Hội Đồng Quận và Hội Đồng Giáo Dục, Các Trường Công Quận Montgomery đã bắt đầu niên học với  một gia tăng đáng kể trong ngân sách điều hành. Các quỹ nhắm vào mục tiêu này đã giúp chúng tôi bắt đầu quá trình giảm số học sinh trong lớp học và cung cấp chúng tôi với những tài nguyên hầu chúng tôi tiến tới với những nỗ lực để đóng lại sự khác biệt về thành tích và tăng cơ hội cho các học sinh của chúng tôi. Chúng tôi cũng bắt đầu năm học với một trường mới—Trường Trung Học Cấp II Hallie Wells tại Clarksburg—để giúp giải quyết sự gia tăng chưa từng có trong tổng số học sinh ghi danh, cũng như một chương trình máy ảnh an toàn của xe buýt trường để bảo đảm các học sinh đến trường một cách an toàn.

Trong 204 trường học của chúng tôi, các học sinh đã khảo sát khoa học, Anh ngữ, ngôn ngữ, nghệ thuật, toán học, công dân thức số và nhiều hơn nữa. Kết quả của quyết tâm cho học vấn này là: 10,500 học sinh tốt nghiệp MCPS.  Những học sinh tốt nghiệp này đã thu được 350 triệu đô la về học bổng; 44 trong số đó là các ứng viên cho National Merit Scholar (với thêm một vòng những em thắng học bổng sẽ được công bố vào tháng bảy); 10 học bổng trọn vẹn Posse Foundation scholarship; và ba em được vào chung kết của Regeneron Science Talent Search, và đó chỉ là nói đến một vài điều thôi. MCPS athletic teams won a total of 212 championships

Bên ngoài lớp học, các đội thể thao của MCPS đã thắng tổng cộng 212 trận, bao gồm 18 chức vô địch quốc gia, 38 giải vô địch quận hay vùng, 112 giải đấu phân chia quận hay quận, và 44 giải vô địch khu vực. Ngoài ra, 150 học sinh-lực sĩ MCPS đã thắng giải vô địch cá nhân của tiểu bang.

Các trường học và giáo viên của chúng tôi cũng nhận sự tuyên dương của vùng địa phương và quốc gia. Năm trường đã nhận huy chương vàng và bốn trường đã nhận huy chương bạc trong tập báo U.S. News Best High Schools Rankings; các trường tiểu học Farmland và Ronald McNair được tuyên dương Maryland Blue Ribbon schools; trường tiểu học  William Tyler Page và trung học cấp II John Poole đã được chọn là ứng viên của giải thưởng 2017 U.S. Green Ribbon Schools Award; và tất cả 25 trường trung học cấp III được xếp hạng trong danh sách Các Trường Trung Học Cấp III Thách Thức Nhất taị Hoa Kỳ 2017 do Washington Post phát hành. Cá nhân giáo viên cũng nhận được giải thưởng. Các nhà giáo dục cá nhân cũng nhận được giải thưởng. Tờ báo Washington Post đã chọn Sean Pang của Trường Trung Học Cấp III Rockville là Giáo Viên của Năm và Jennifer Lowndes của Trường Tiểu học Rock Creek Forest là ứng viên chung kết cho Hiệu Trưởng của Năm.

Quyết tâm lâu dài của chúng tôi đối với sự bình đẳng và đa dạng cũng đóng một vai trò quan trọng trong năm. Hội đồng Giáo dục đã sửa lại Chính sách ACA  để tăng cường cam kết về sự công bằng, khả năng văn hoá và không kỳ thị. MCPS đã tổ chức một cuộc thi toàn hệ thống  mà hàng trăm học sinh đã sử dụng nghệ thuật, thơ văn, ca nhạc và khiêu vũ để chống lại hận thù và tìm hiểu các vấn đề đa dạng, thiên vị và thành kiến. Một số trường cũng giải quyết các vấn đề đa dạng và khoan dung qua Study Circles và các cuộc đối thoại tại các trường học khác.

Chiến Lược Mùa Hè

Trong khi mùa hè có nghĩa là nghỉ hè, trại hè và bãi biển cho một số người, nó cũng có nghĩa là có thêm nhiều cơ hội về trau dồi học vấn cho học sinh. Mùa hè này, chúng tôi bắt đầu năm thứ nhì của chương trình Tạo Dựng Các Nhà Lãnh Đạo Học Thức cho Đời (Building Educated Leaders for Life-BELL). Chương trình, hợp tác với Hội Đồng Quận Montgomery, Norman R. Rales và Ruth Rales Foundation, cung cấp chương trình học tập và phong phú vào mùa hè cho các học sinh sắp lên lớp 3, 4 và 5 tại các trường Title I mà biểu lộ một nhu cầu học tập. Chương trình này bổ sung cho các chương trình giáo khoa mùa hè ELO STEPELO SAIL của chúng tôi từ lâu. Chúng tôi cũng hào hứng cho một năm khánh thành của Summer RISE, một chương trình được tạo ra với sự hợp tác của Workforce Montgomery mà cung cấp cho các học sinh một sự nghiệp với kinh nghiệm theo dõi trong ba tuần liên quan đến các cấu trúc của kinh doanh, kỹ năng kỹ thuật, vai trò của công nghệ và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi đang bắt đầu một loạt trại hè Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp (CTE) cho các học sinh trung học cấp II.

Ở Chân Trời

Khi mùa hè sắp chấm dứt và các gia đình chuẩn bị trở lại trường học, giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên của chúng tôi sẽ chuẩn bị để chào đón các học sinh trở lại với một chú tâm mới về sự an toàn; tài trợ và cơ sở mới; và một cam kết kiên định đối với công bằng và xuất sắc giáo khoa cho tất cả học sinh.

Cung cấp một môi trường an toàn và thân mật cho các học sinh chúng tôi sẽ là ưu tiên đầu tiên của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi tiếp tục làm công việc của chúng tôi khi chúng tôi kiểm lại các phương thức an toàn và nghi thức tại tất cả các trường học. Như tôi chia sẽ trước đây, MCPS tham gia vào một hệ thống kiểm soát an toàn của các trường học. Các phần thẩm định tại chỗ đã được hoàn thành cho tất cả các trường trung học cấp III và chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm soát lại các trường trung học cấp II và trường tiểu học vào mùa hè này. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp một tóm tắt của các kiểm điểm của chúng tôi và chia sẽ những bước kế tiếp với cộng đồng trường học chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thận trọng trong các cố gắng nhiều năm để chống lại việc ức hiếp và quấy nhiễu. Dưới sự chỉ đạo của văn phòng tuân thủ mới của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho nhân viên các nguồn lực và huấn luyện về ngăn ngừa, nhận biết và báo cáo việc lạm dụng và bỏ bê trẻ em; ngăn ngừa và giải quyết việc quấy rối tình dục, và bảo đảm trường học không có sự bắt nạt, quấy rối và hăm dọa.

MCPS sẽ mở một trường mới—Trương Trung Học Cấp II Silver Creek ở Bethesda—và các tài nguyên quan trọng để hỗ trợ các nhu cầu của tất cả các học sinh. Bộ Giáo Dục đã chấp thuận một ngân quỹ điều hành $2.52 tỷ, mà sẽ giúp chúng tôi theo kịp với số học sinh tăng triển, tiếp tục giảm số học sinh trong lớp học, và tăng triển các cố gắng của chúng tôi để đóng lại các khác biệt về thành tích và cơ hội.

Trong các lớp học, chúng tôi sẽ duy trì tất cả các trình độ cao của thành tích học sinh và tiếp tục thi hành những bước tiến nhiều ý nghĩa để bảo đảm tất cả các học sinh đang học tập. Điều này sẽ bao gồm các chiến lược trau dồi và các vật liệu để theo dõi sự tiến triển của các trường học và cá nhân các học sinh hầu phát triển các kết quả. Ở trình độ trung học, sáu Trường Cơ Hội Bình Đẳng mới sẽ cung cấp cho hơn 1,000 học sinh không được đại diện đầy đủ theo truyền thống trong các lớp học khắt khe như Môn Thi ở Trình Độ Cao và Tú Tài Quốc Tế. Ở trình độ tiểu học, chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các học sinh có tiềm năng học tập đặc biệt cho các Trung Tâm Học Vấn Cao bằng cách nới rộng các tuyển lựa phổ thông bao gồm tất cả các học sinh lớp ba. Ngoài ra, hai chương trình dạy song ngữ địa phương mới sẽ được đặt tại các trường tiểu học Brown Station và Washington Grove. Các chương trình này, ngoài tám chương trình tiểu học khác hoàn toàn dạy trong một ngôn ngữ khác khắp quận (bảy chương trình dạy trong một ngôn ngữ khác và một chương trình dạy song ngữ), sẽ đặt các học sinh trẻ trên đường đến đọc và viết trong hai ngôn ngữ và song ngữ.

MCPS cũng sẽ tập trung vào con đường sự nghiệp và sự sẵn sàng. Gần đây chúng tôi đã khai trương Naviance, một kế hoạch trường trung học cấp III mới trên mạng về sự sẵn sàng cho đại học và sự nghiệp, cho tất cả học sinh lớp 8 hiện tại và sẽ nới rộng sự tiếp cận trong những năm sắp đến. Chúng tôi sẽ tăng cường sự tiếp cận và hoàn tất các chương trình CTE và bắt đầu thực hiện các chương trình tập sự mà kết quả sẽ là có thêm nhiều học sinh mà sẽ có chứng chỉ về công nghiệp và sẵn sàng bước vào thế giới việc làm khi tốt nghiệp.

Ngoài việc phát triển học sinh, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc phát triển giáo chức. MCPS sẽ cung cấp huấn luyện cho giáo viên về các thực tập hiệu lực và kiến thức nội dung. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện học vấn chuyên nghiệp cần thiết cho thầy giáo và thầy phụ tá để giải quyết các vấn đề công bằng, bao gồm năng lực văn hóa, thành kiến ngấm ngầm, và các thực hành phục hồi.

Xin cám ơn quý vị đã hỗ trợ các học sinh chúng tôi và các trường học suốt niên học 2016-2017. Xin Chúc Quý Vị Một Mùa Hè Thật Vui!

Kính thư,
Jack R. Smith
Giám Đốc Học Vụ